حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

امیران دربار

گروه مولفان | اکبر تهرانی شفق
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 422

25,000 تومــان

مقدمه ای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی

گروه مولفان | سید هاشم آغاجری
ناشر: طرح نقد
تعداد صفحات: 664

55,000تومــان

تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاریان

گروه مولفان | ویلم ام فلور| ابوالقاسم سری
ناشر: توس
تعداد صفحات: 720

57,000 تومــان

شاه عباس

گروه مولفان | دیوید بلو| خسرو خواجه نوری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 405

22,000 تومــان

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه

گروه مولفان | عبدالحسین نوایی| عباسقلی غفاری فرد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

شاه عباس

گروه مولفان | زهره شیشه چی| علی اصغر طاهری
ناشر: داریوش
تعداد صفحات: 394

23,000 تومــان

ارامنه جلفای نو در عصر صفوی

گروه مولفان | شکوه السادات اعرابی هاشمی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 422

20,000 تومــان

روابط سیاسی دیپلماتیک ایران و جهان در عهد صفویه

گروه مولفان | امیرحسین برازش
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: None

40,000 تومــان

ایران عصر صفوی

گروه مولفان | اندرو ج نیومن| بهزاد کریمی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 695

28,500 تومــان

تغییرات اجتماعی-اقتصادی در ایران عصر صفوی

گروه مولفان | داریوش نویدی| سید هاشم آغاجری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 248

16,000تومــان

زوال صفویه و سقوط اصفهان

گروه مولفان | رودلف پی متی| مانی صالحی علامه
ناشر: نامک
تعداد صفحات: 520

27,500 تومــان

ایران عصر صفوی

گروه مولفان | راجر مروین سیوری| کامبیز عزیزی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 292

22,800تومــان