حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تغییرات اجتماعی-اقتصادی در ایران عصر صفوی

گروه مولفان | داریوش نویدی| هاشم آغاجری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 248

16,000تومــان

ایران عصر صفوی

گروه مولفان | راجر مروین سیوری| کامبیز عزیزی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 292

19,700تومــان

ایران عصر صفوی

گروه مولفان | اندرو ج نیومن| بهزاد کریمی
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 695

28,500تومــان

روابط سیاسی دیپلماتیک ایران و جهان در عهد صفویه

گروه مولفان | امیرحسین برازش
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: None

40,000 تومــان

زوال صفویه و سقوط اصفهان

گروه مولفان | رودلف پی متی| مانی صالحی علامه
ناشر: نامک
تعداد صفحات: 520

27,500تومــان

در باب صفویان

گروه مولفان | راجر مروین سیوری| رمضان علی روح الهی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 336

19,800تومــان

ایران در بحران

گروه مولفان | رودلف پی متی| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 360

19,800تومــان

ایران صفوی

گروه مولفان | اندرو ج نیومن| عیسی عبدی| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 436

28,000تومــان

تاملی بر عقب ماندگی ما

گروه مولفان | حسن قاضی مرادی| سید جواد طباطبایی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 246

14,500 تومــان

غلامان خاصه

گروه مولفان | سوسن بابایی| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 240

17,900تومــان

شاه عباس

گروه مولفان | دیوید بلو| شهربانو صارمی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 327

19,000تومــان

اندیشه تاریخ نگاری عصر صفوی

گروه مولفان | محمد باقر آرام
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 413

16,000 تومــان