حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اسماعیلیان

گروه مولفان | یعقوب آژند| برنارد لوئیس
ناشر: مولی
تعداد صفحات: 513

40,000 تومــان

مختصری در تاریخ اسماعیلیه

گروه مولفان | فرهاد دفتری| فریدون بدره ای
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 335

35,000 تومــان

تاریخ اسماعیلیان در ایران

گروه مولفان | استرویوا لودمیلا ولادیمیروونا| پروین منزوی| علینقی منزوی
ناشر: اشاره
تعداد صفحات: 372

25,000 تومــان

افسانه های حشاشین

گروه مولفان | فرهاد دفتری| فریدون بدره ای
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 364

10,000 تومــان

تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه

گروه مولفان | فرهاد دفتری| فریدون بدره ای
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 404

15,000 تومــان

مختصری در تاریخ اسماعیلیه

گروه مولفان | فرهاد دفتری| فریدون بدره ای
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 334

35,000 تومــان

شاه دژ ارگ بلند نام اسماعیلی

گروه مولفان | کارو اوئن میناسیان| ابوالقاسم سری| لارنس لاکهارت
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 240

15,000 تومــان

فرقه اسماعیلیه

گروه مولفان | مارشال گودوین سیمز هاجسن| فریدون بدره ای
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 499

20,000 تومــان

تاریخ اسماعیلیان قهستان

گروه مولفان | محمد فاروق فرقانی
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 600

10,000 تومــان

نقش آفرین الموت

گروه مولفان | عطاآالله تدین
ناشر: تهران
تعداد صفحات: 557

50,000 تومــان

  • 1