حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بغداد در زمان آل بویه

گروه مولفان | اعظم رضایی
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب
تعداد صفحات: 134

15,000 تومــان

دیلمیان در گستره تاریخ ایران

گروه مولفان | پروین ترکمنی آذر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,500 تومــان

حیات اقلیت های دینی در عهد آل بویه. .. .

گروه مولفان | اکبر کاظم زاده
ناشر: بهاردخت
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه

گروه مولفان | روی متحده| محمد دهقانی
ناشر: نامک
تعداد صفحات: 235

17,500 تومــان

تاریخ آل بویه

گروه مولفان | علی اصغر فقیهی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه

گروه مولفان | صادق حجتی| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 312

31,000 تومــان

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دوره آل بویه

گروه مولفان | محمد رویگر
ناشر: مولف کتاب
تعداد صفحات: 368

6,000 تومــان

سلسله های کوچک

گروه مولفان | سعید قانعی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 96

2,500 تومــان

اقدامات سیاسی، فرهنگی، مذهبی و عمرانی عضدالدوله دیلمی

گروه مولفان | محمد رویگر
ناشر: سته بان
تعداد صفحات: 200

3,000 تومــان

  • 1