حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی

گروه مولفان | پائولو دفینا| نازنین خلیلی پور
ناشر: آوای خاور
تعداد صفحات: 132

20,000 تومــان

زوال و فروپاشی ساسانیان

گروه مولفان | پروانه پور شریعتی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 400

40,000 تومــان

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

گروه مولفان | شهرام جلیلیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 652

32,000 تومــان

خسرو یکم

گروه مولفان | علی اصغر میرزائی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 308

28,000 تومــان

رویدادنامه سریانی موسوم به «رویدادنامه خوزستان»

گروه مولفان | خداداد رضاخانی| سجاد امیری باوند پور
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 194

19,500 تومــان

ارتش ایران ساسانی

گروه مولفان | دیوید نیکول| محمد آقا جری
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 112

15,000 تومــان

بین النهرین و ایران در دوران اشکانی و ساسانی

گروه مولفان | جان کرتیس| زهرا باستی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,500 تومــان

گنجینه تاریخ ایران -مجموعه 12 جلدی

گروه مولفان | عبدالعظیم رضایی
ناشر: آسیم
تعداد صفحات: 6888

550,000 تومــان

تاریخ هفت قرن مبارزه سیاسی ایرانیان با حکومت امویان و عباسیان -جلد 2

گروه مولفان | عبدالرفیع حقیقت
ناشر: کومش
تعداد صفحات: 771

40,000 تومــان

سلطان عشق و حماسه

گروه مولفان | فواد فاروقی
ناشر: کوشش
تعداد صفحات: 970

40,000 تومــان

شاپور بزرگ قدرتمندترین پادشاه ساسانی

گروه مولفان | سعید قانعی
ناشر: آدینه سبز
تعداد صفحات: 399

26,000 تومــان

زندگانی پر فراز و نشیب انوشیروان عادل

گروه مولفان | سعید قانعی
ناشر: آدینه سبز
تعداد صفحات: 367

22,000 تومــان