به دنبال اسکندر

گروه مولفان | ماری-ترز دیویدسن| کریستیان هاینریش| شورا منزوی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 128

9,000 تومــان

نخستین تجربه استعمار غربی در ایران

گروه مولفان | علی اصغر سیدآبادی
ناشر: آفرینگان
تعداد صفحات: 72

3,500 تومــان

قدم به قدم با اسکندر در کشور ایران

گروه مولفان | هرولد لمب| هرودوت| ذبیح الله منصوری
ناشر: گلریز
تعداد صفحات: 229

15,000 تومــان

اسکندر کبیر

گروه مولفان | موریس دروئون| پروانه احمری
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 470

12,000 تومــان

جانشینان اسکندر

گروه مولفان | سعید قانعی
ناشر: پل
تعداد صفحات: 0

2,500 تومــان

تاریخ ایران و ممالک همجوار آن

گروه مولفان | آلفرد گوتشمید| کیکاوس جهانداری
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 0

4,800 تومــان

تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

گروه مولفان | عباس قدیانی
ناشر: فرهنگ مکتوب
تعداد صفحات: 240

2,500 تومــان

  • 1