حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

داریوش در سایه ی اسکندر

گروه مولفان | پیر بریان| ناهید فروغان
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 648

68,000تومــان

کورش بزرگ

گروه مولفان | محمود لطفی
ناشر: موسسه انتشاراتی نوای مدرسه
تعداد صفحات: 154

10,000تومــان

هنر رهبری کورش بزرگ

گروه مولفان | گزنفون| لاری هدریک| کورش زعیم
ناشر: هزار کرمان
تعداد صفحات: 319

22,000تومــان

کوروش کبیر از منظر کتب توحیدی

گروه مولفان | عبدالعلی پارسازاده
ناشر: آرون
تعداد صفحات: 198

8,400 تومــان

سیرت کوروش کبیر

گروه مولفان | گزنفون
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 320

16,000 تومــان

از کوروش کبیر تا داریوش کبیر

گروه مولفان | بهنام محمدپناه
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 96

6,000تومــان

زندگی کوروش

گروه مولفان | گزنفون| هنری گراهام داکینز| ابوالحسن تهامی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 375

25,000 تومــان

کوروش

گروه مولفان | علی اصغر طاهری| زهره شیشه چی
ناشر: داریوش
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

کورش بزرگ

گروه مولفان | تورج دریایی| خشایار بهاری| شاهرخ رزمجو
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 128

15,000تومــان

کوروش بزرگ

گروه مولفان | ژرار ایسرائل| مرتضی ثاقب فر
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 312

21,000تومــان

وصیت نامه ی کوروش کبیر

گروه مولفان | گزنفون| هنری گراهام داکینز| مصطفی حسین زاده
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 132

14,000تومــان

منشور کورش کبیر

گروه مولفان | مصطفی حسین زاده| اروینگ ال فینکل
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 132

14,000تومــان