این نقشه بزرگ چرا کوچک شد؟

گروه مولفان | علی اصغر سیدآبادی
ناشر: آفرینگان
تعداد صفحات: 96

4,500 تومــان

هخامنشی ها

گروه مولفان | هخامنش
ناشر: آریابان
تعداد صفحات: 108

6,000تومــان

تاریخ شاهنشاهی هخامنشی

گروه مولفان | آلبرت تن آیک اومستد| محمد مقدم
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 727

35,000تومــان

ترجمه کتیبه های هخامنشی

گروه مولفان | محسن ضیائی
ناشر: فاتحان راه دانش
تعداد صفحات: 210

10,000 تومــان

مدیریت جهانی هخامنشی

گروه مولفان | ابوالحسن نجف زاده اتابکی
ناشر: پازینه
تعداد صفحات: None

25,000تومــان

تاریخ هخامنشیان -جلد 14

گروه مولفان | هلن سانسیسی-وردنبورگ| آملی کورت| مرتضی ثاقب فر
ناشر: توس
تعداد صفحات: 768

39,000تومــان

باستان شناسی امپراتوری هخامنشی

گروه مولفان | پیر بریان| رمی بوشارلا| اسماعیل سنگاری| علی اکبر وحدتی| سید محمدامین امامی| محمود بهفروزی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 696

39,000تومــان

تاریخ هخامنشیان -جلد 12

گروه مولفان | هلن سانسیسی-وردنبورگ| آملی کورت| مرتضی ثاقب فر
ناشر: توس
تعداد صفحات: 578

30,000تومــان

امپراتوری فراموش شده

گروه مولفان | جان کرتیس| نایجل تلیس| خشایار بهاری
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 576

95,000 تومــان

تاریخ هخامنشیان -جلد 10 -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | هلن سانسیسی-وردنبورگ| آملی کورت| مرتضی ثاقب فر
ناشر: توس
تعداد صفحات: None

84,000تومــان

هخامنشیان

گروه مولفان | آملی کورت| مرتضی ثاقب فر
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 160

5,500 تومــان

بازتاب اندیشه های دینی در نگاره های هخامنشی

گروه مولفان | مهناز باقری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 174

3,400 تومــان