حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پیدایش هند نوین

گروه مولفان | جان ام دان| مهدی حقیقت خواه
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 118

12,000تومــان

گاندی: گونه ای زندگی

گروه مولفان | کریشنا کری پالانی| غلامعلی کشانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 444

31,000تومــان

بی نظیر بوتو دختر شرق

گروه مولفان | بی نظیر بوتو| علیرضا عیاری
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 575

16,000 تومــان

گاندی

گروه مولفان | موهنداس کارمچاند گاندی| مهشید میرمعزی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 202

20,000تومــان

الماس کوه نور

گروه مولفان | ایرج امینی| سیما سلطانی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 336

25,000تومــان

گاندی

گروه مولفان | سوسمیتا آرپ| مرجانه فشاهی
ناشر: مکتوب
تعداد صفحات: 218

15,000تومــان

جملاتی زیبا از گاندی

گروه مولفان | موهنداس کارمچاند گاندی| علی تیموری
ناشر: تیموری
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

سیاست خارجی هند

گروه مولفان | رضا سیمبر| سجاد بهرامی مقدم| مهدی زیبایی
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 208

20,000 تومــان

تاریخ فرشته -جلد 4

گروه مولفان | محمد قاسم بن غلامعلی فرشته| محمد رضا نصیری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 324

80,000تومــان

گاندی که بود؟

گروه مولفان | دینا میچن رائو| کامیار جولایی
ناشر: جویا
تعداد صفحات: 103

8,500 تومــان

رهایی

گروه مولفان | موهنداس کارمچاند گاندی| علیرضا صدقی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 132

14,000 تومــان

خدا

گروه مولفان | موهنداس کارمچاند گاندی| شهرام نقش تبریزی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 149

10,000تومــان