حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مغول ها

گروه مولفان | استیون آر ترنبول| محمد آقا جری
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 128

10,000تومــان

چنگیزخان

گروه مولفان | میکال بیران
ناشر: نامک
تعداد صفحات: 271

17,500تومــان

زندگی پرماجرای چنگیزخان

گروه مولفان | جان من| داود نعمت اللهی
ناشر: معیار علم
تعداد صفحات: None

18,500 تومــان

ادوارد سعید و نگارش تاریخ

گروه مولفان | شلی والیا| محمود مقدس
ناشر: مهرگان خرد
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

شرق شناسی

گروه مولفان | ادوارد دبلیو. سعید| لطفعلی خنجی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 536

35,000 تومــان

منم تیمور جهانگشا

گروه مولفان | مارسل بریون| ذبیح الله منصوری
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 440

30,000 تومــان

خاورشناسان و ابن عباس

گروه مولفان | نصرت نیلساز
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 366

25,500 تومــان

امپراتوری مغول

گروه مولفان | مری هال| نادر میرسعیدی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 136

9,000تومــان

چنگیزخان

گروه مولفان | جان من| رفیع رفیعی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 416

18,000تومــان

ایران شناسان و ادبیات فارسی

گروه مولفان | محمد رستمی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 823

22,000تومــان

مغول ها

گروه مولفان | دیوید مورگان| عباس مخبر
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 328

8,500 تومــان

فرهنگ شرق و چالش های فرهنگ شرق

گروه مولفان | مرتضی رهبانی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 232

3,700 تومــان