حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

میراث جهانی ایران

گروه مولفان | فرزین رضائیان| ابوالحسن تهامی| افشین بختیار| حسین سوئینی حضرتی
ناشر: مولف کتاب
تعداد صفحات: None

180,000 تومــان

13حکایت شیرین از طهران -جلد 2

گروه مولفان | فرزانه نیکروح متین| داریوش شهبازی
ناشر: سیزده
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

کوچه پس کوچه های طهران

گروه مولفان | همایون عبدالرحیمی
ناشر: جاویدان
تعداد صفحات: None

40,000 تومــان

سیاست و حکومت در عربستان سعودی

گروه مولفان | سیدداود آقایی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 400

18,000 تومــان

اشغال عراق؛ اهداف راهبردی و استنادات حقوقی

گروه مولفان | سهراب صلاحی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 304

22,000 تومــان

پیامدهای انسانی و اجتماعی اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری

گروه مولفان | سهراب صلاحی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 288

21,000 تومــان

استان اصفهان

گروه مولفان | محمد صادقی فسائی| سهراب مهدوی| سیمیندخت دهقانی
ناشر: زرین و سیمین
تعداد صفحات: 108

40,000 تومــان

هرات دیروز، امروز

گروه مولفان | مجید فدائیان| مریم بهرامیان| رضا نظرآهاری
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
تعداد صفحات: 256

25,000 تومــان

مرز مزدایی

گروه مولفان | امید عطائی
ناشر: آشیانه کتاب
تعداد صفحات: 448

33,000 تومــان