حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نهضت های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران -جلد 7

گروه مولفان | شاپور رواسانی
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 240

18,000تومــان

سهم مردم

گروه مولفان | عبدالرحمن حسنی
ناشر: درنا قلم
تعداد صفحات: 376

20,000تومــان

بگو ببارد باران

گروه مولفان | مرضیه نظرلو
ناشر: نارگل
تعداد صفحات: 120

8,000تومــان

مغول ها

گروه مولفان | استیون آر ترنبول| محمد آقا جری
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 128

10,000تومــان

زندگی خصوصی مائو تسه تونگ

گروه مولفان | شی سوئی لی| محمد جواد امیدوارنیا
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 244

20,000تومــان

سایه تاک

گروه مولفان | راحله صبوری
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 228

10,000تومــان

زیر پوست جنگ

گروه مولفان | صلاح عمرالعلی| احمد جبوری| جبار خزرجی| وحید خضاب
ناشر: نارگل
تعداد صفحات: 176

9,000تومــان

قوم های ایرانی پیش از آریاییان و آریاییان

گروه مولفان | فریدون عبدلی فرد
ناشر: هیرمند
تعداد صفحات: 592

42,000تومــان

مردم شناسی ایران

گروه مولفان | هنری فیلد| عبدالله فریار
ناشر: دنیای کتاب
تعداد صفحات: 1068

75,000تومــان

روشنفکری در افغانستان

گروه مولفان | محمد علی توکل کوثری| سیدمحمدنقی موسوی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 280

24,000 تومــان

نبرد سمیرم

گروه مولفان | کاوه بیات
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: 384

30,000تومــان

مائو و مائوئیسم

گروه مولفان | ون - شون چی| محمد رفیعی مهرآبادی
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: 224

20,000تومــان