حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

باستان شناسی و هنر آسیای صغیر در دوران تاریخی

گروه مولفان | بهمن فیروزمندی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

تاریخ سبئوس

گروه مولفان | اسقف باگراتونیک سبئوس| رابرت دبلیو. تامسون| رابرت پتروسیان| محمود فاضلی بیرجندی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 311

28,000 تومــان

باستان شناسی آسیای مرکزی

گروه مولفان | سید منصور سیدسجادی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

28,500 تومــان

باستان شناسی آسیای مرکزی

گروه مولفان | سید منصور سیدسجادی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,500 تومــان

باستانشناسی و هنر آسیای صغیر

گروه مولفان | بهمن فیروزمندی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

تاریخ جهان باستان کمبریج

گروه مولفان | جان بگنل بری| استنلی آرتور کوک| فرانک ای ادکاک| تیمور قادری
ناشر: مهتاب
تعداد صفحات: 230

18,000 تومــان

سیمای عرب جاهلی از زبان قرآن و روایات

گروه مولفان | قاسم فائز
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 307

8,000 تومــان

مصریان باستان و همسایگانشان

گروه مولفان | ماریان برویدا| مینا علاء
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 192

5,500 تومــان

ملکه سبا

گروه مولفان | نائومی لاکس| رضا جولایی
ناشر: جویا
تعداد صفحات: 96

9,000 تومــان

هیتی ها

گروه مولفان | اولیور رابرت گرنی| رقیه بهزادی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 264

5,600 تومــان

سکاها

گروه مولفان | تامارا تالبوت رایس| رقیه بهزادی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 276

7,000 تومــان

مینوسی ها

گروه مولفان | دان ناردو| نادر میرسعیدی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 144

3,800 تومــان