حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بابل دل ایرانشهر و قطب جهان

گروه مولفان | علیقلی محمودی بختیاری
ناشر: بهجت
تعداد صفحات: 136

15,000 تومــان

نگاهی دیگر به جهان اساطیری بابل

گروه مولفان | گوندولین لیک| عیسی عبدی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 232

13,000 تومــان

تاریخ جهان باستان کمبریج

گروه مولفان | جان بگنل بری| تیمور قادری
ناشر: مهتاب
تعداد صفحات: 252

20,000 تومــان

حمورابی

گروه مولفان | جودیت ان لوین| رضا علیزاده
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 128

3,500 تومــان

الواح بابل

گروه مولفان | ادوارد شی یرا| علی اصغر حکمت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 349

15,000 تومــان

  • 1