حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هند باستان

گروه مولفان | آرتور لولین بشم| فریدون بدره ای| محمود مصاحب
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 914

50,000 تومــان

تولد تمدن در خاور نزدیک

گروه مولفان | هانری فرانکفورت| سحر قدیمی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 176

12,000 تومــان

اطلس کودکان

گروه مولفان | والیری لو دو| جوزف منصور| عباس برغانی| معصومه قربانی
ناشر: آمیس
تعداد صفحات: 48

12,000 تومــان

بین النهرین و ایران قدیم

گروه مولفان | ماکس ادگار لوسین ملوئن| فریبرز مجیدی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 172

12,000 تومــان

مطالعه پیشینه باستان شناسی کشورهای آسیای میانه

گروه مولفان | رحیم ولایتی
ناشر: پازینه
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

سارمات ها

گروه مولفان | تادئوش سولیمیرسکی| رقیه بهزادی
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 312

9,000 تومــان

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ها

گروه مولفان | علی اصغر رضوانی
ناشر: سمیرا
تعداد صفحات: 194

4,200 تومــان

فرهنگ توصیفی باستان شناسی

گروه مولفان | هایده معیری
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 474

11,000 تومــان

تاریخ مصر باستان

گروه مولفان | اردشیر خدادادیان
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 0

14,500 تومــان

گزارش سفر باستان شناسی به آسیای مرکزی

گروه مولفان | واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد| مریم جبه داری
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تعداد صفحات: 282

1,200 تومــان

  • 1