حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کشور هفتم

گروه مولفان | فرشاد فرشیدراد| هوشنگ طالع
ناشر: آشیان
تعداد صفحات: 368

38,000تومــان

بازاریابی در سفر و گردشگری

گروه مولفان | ویکتور تی. سی. میدلتون| آلن فایال| مایکل مورگان| آشوک رانچهود| طهمورث حسنقلی پور| فاطمه باقری| غلامحسین نیکوکار
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 623

35,500 تومــان

آموزش کاربردی ENVI

گروه مولفان | سعید جوی زاده
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 391

29,000 تومــان

GeoServer

گروه مولفان | استفانو یاکوولا| برایان یانگ بلاد| محسن صابر| مجید ملک پور| همایون زحمتکش
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 328

29,000 تومــان

جهان جغرافیا

گروه مولفان | بابک اعتمادی| مهسا اعتمادی
ناشر: پیام عدالت
تعداد صفحات: 184

35,000تومــان

اصول و مبانی GIS

گروه مولفان | مهدی عربی| سارا حق بیان
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 267

20,000 تومــان

جغرافیا؛ پیش دانشگاهی

گروه مولفان | فاطمه ملکان
ناشر: گل واژه
تعداد صفحات: 105

12,500 تومــان

آموزش کاربردی ArcGis

گروه مولفان | سعید جوی زاده
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 407

25,000 تومــان

روش های آماری در علوم محیطی و جغرافیایی

گروه مولفان | ایرج جباری
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 324

23,500 تومــان

نحوه استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر| مجتبی جنتی
ناشر: ماهواره
تعداد صفحات: 188

13,000 تومــان

اصول مسافرت های تجاری

گروه مولفان | رضا خزاعی
ناشر: دایره
تعداد صفحات: 157

20,000تومــان

سباستین

گروه مولفان | منصور ضابطیان
ناشر: مثلث
تعداد صفحات: 168

18,000تومــان