حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه تاریخ شفاهی

گروه مولفان | لین آبرامز| علی فتحعلی آشتیانی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 421

40,000 تومــان

تاریخ تکه تکه

گروه مولفان | فرانسوا دوس| سمیه سادات طباطبایی| عبدالله ناصری طاهری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

معنا در تاریخ

گروه مولفان | کارل لوویت| سعید حاجی ناصری| زانیار ابراهیمی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 347

20,000 تومــان

درس هایی درباره ی فلسفه ی تاریخ

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| تئودور لیت| ابراهیم ملک اسماعیلی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 584

42,000 تومــان

درباره زبان و تاریخ

گروه مولفان | والتر بنیامین| مراد فرهادپور| امید مهرگان
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 190

15,000 تومــان

درسگفتارهایی درباره فلسفه تاریخ

گروه مولفان | مارک واسیلیویچ پوپوف| سیاوش فراهانی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 281

28,000 تومــان

فلسفه تاریخ

گروه مولفان | مایکل لمون| محمدحسین وقار
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 712

35,000 تومــان

سپیده دمان فلسفه ی تاریخ بورژوایی

گروه مولفان | ماکس هورکهایمر| ژان گنشار| محمدجعفر پوینده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 158

10,000 تومــان

درآمدی بر فلسفه تاریخ

گروه مولفان | مایکل استنفورد| احمد گل محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 464

30,000 تومــان

فقر مکتب تاریخ گرایی

گروه مولفان | کارل ریموند پوپر| رحمت الله جباری
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 198

14,500 تومــان

عقل در تاریخ

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| حمید عنایت
ناشر: شفیعی
تعداد صفحات: 321

40,000 تومــان

مقدمه بر فلسفه تاریخ هگل

گروه مولفان | ژان هیپولیت| باقر پرهام
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 153

10,000 تومــان