حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شکارچی در سایه روشن زندگی

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| هرمز ریاحی| بهزاد برکت
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 300

30,000 تومــان

گودال پی

گروه مولفان | آندری پلاتونوویچ پلاتونوف| پرهام رادین
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 203

18,000تومــان

زندگانی من

گروه مولفان | لی یف نیکالایویچ تولستوی| کریم کشاورز
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 464

39,000تومــان

از جناب غول چه خبر؟

گروه مولفان | لی یف نیکالایویچ تولستوی| لیدا طرزی
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 157

12,000تومــان

مرگ ایوان ایلیچ

گروه مولفان | لی یف نیکالایویچ تولستوی| لارنس پراین| تیمور قادری
ناشر: مهتاب
تعداد صفحات: 112

11,000تومــان

آواز قو و چند تک پرده ای دیگر

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| ناهید کاشی چی
ناشر: جوانه توس
تعداد صفحات: 144

8,000تومــان

نیایش «گیتانجلی»

گروه مولفان | رابیندرانات تاگور| محمد تقی مقتدری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 242

20,000تومــان

بانو با سگ ملوس و داستان های دیگر

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| عبدالحسین نوشین
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 256

20,000تومــان

همسر و نقد همسر

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| حمیدرضا آتش برآب
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 497

30,000تومــان

برادران کارامازوف -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| اسماعیل قهرمانی پور
ناشر: سمیر
تعداد صفحات: 1040

60,000تومــان

عالیجنابان مفلس

گروه مولفان | هاکوپ بارونیان| آندرانیک خچومیان
ناشر: کتاب کوله پشتی
تعداد صفحات: 120

10,000تومــان

عصر من

گروه مولفان | اوسیپ ماندلشتام| فرید قدمی
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 64

8,500 تومــان