حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آندروماک

گروه مولفان | اوریپید| مهناز خطیبی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 88

7,500تومــان

آیسخولوس

گروه مولفان | اشیل| عبد الله کوثری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 484

36,000تومــان

الکترا

گروه مولفان | اوریپید| غلامرضا شهبازی
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 76

7,000تومــان

پرومته در زنجیر

گروه مولفان | اشیل
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 106

9,000تومــان

تراژدی مده آ

گروه مولفان | اوریپید| امیرحسن ندایی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 152

13,000 تومــان

دو نمایش نامه از اوریپید

گروه مولفان | اوریپید| سحر پریازانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 195

13,000تومــان

قورباغه ها

گروه مولفان | رضا شیرمرز
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 112

8,000تومــان

سنکا

گروه مولفان | لوسییوس آنییوس سنکا| عبد الله کوثری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 200

26,000تومــان

زایش و مرگ تراژدی

گروه مولفان | حمیدرضا محبوبی آرانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 276

20,000تومــان

آنتیگونه

گروه مولفان | سوفوکلس| نجف دریابندری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 148

15,000تومــان

پرندگان

گروه مولفان | رضا شیرمرز| آریستوفانس
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 112

7,500تومــان

ابرها

گروه مولفان | رضا شیرمرز
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 100

7,500تومــان