حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فیلسوفان بدکردار

گروه مولفان | نایجل راجرز| مل تامپسون| احسان شاه قاسمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 336

13,000 تومــان

ماجراهای جاودان در فلسفه

گروه مولفان | هنری توماس| دانا لی توماس| احمد شهسا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 424

21,000 تومــان

شور خرد

گروه مولفان | رابرت سی سالومون| کتلین ماری هیگینز| کیوان قبادیان
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 208

14,000 تومــان

تاریخ سیر فلسفه در اروپا

گروه مولفان | علی اصغر حلبی
ناشر: زوار
تعداد صفحات: 1190

68,000 تومــان

آمیزش افقها

گروه مولفان | داریوش شایگان| محمد منصور هاشمی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 396

24,000 تومــان

اسپینوزا

گروه مولفان | فردریک چارلز کاپلستون| سید محمد حکاک
ناشر: علم
تعداد صفحات: 139

9,500 تومــان

نگاهی اجمالی به فلسفه از روشنگری تا امروز

گروه مولفان | روبرت تسیمر| رحمان افشاری
ناشر: مهراندیش
تعداد صفحات: 184

11,000 تومــان

تاریخ فلسفه قرن هجدهم

گروه مولفان | امیل بریه| اسماعیل سعادت
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 364

25,000 تومــان

فیلسوفان بزرگ

گروه مولفان | کارل یاسپرس| اسدالله مبشری| محمد مبشری
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 359

21,000 تومــان

لغزش فیلسوفان و غرش مستبدان

گروه مولفان | حسین سلیمانی
ناشر: زوار
تعداد صفحات: 317

15,000 تومــان

سیر حکمت در اروپا

گروه مولفان | محمد علی فروغی| رنه دکارت
ناشر: زوار
تعداد صفحات: 743

35,000 تومــان

یکصد فیلسوف و متفکر تاریخ اندیشه

گروه مولفان | پیتر ج کینگ| سید علی میرعمادی
ناشر: ورجاوند
تعداد صفحات: 384

22,000 تومــان