حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آگوست

گروه مولفان | روبم فونسکا| زهرا رهبانی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 368

35,000 تومــان

آفتاب پرست ها

گروه مولفان | ژوزه ادواردو آگوالوزا| مهدی غبرایی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 219

23,000 تومــان

دختری از شمال شرقی

گروه مولفان | کلاریس لیسپکتور| نیایش عبدالکریمی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 136

15,000 تومــان

اندکی وسیع تر از تمام جهان

گروه مولفان | فرناندو پسوآ| محمد صادق رییسی
ناشر: سولار
تعداد صفحات: 148

15,000 تومــان

بینایی

گروه مولفان | ژوزه ساراماگو| ساناز علمی
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 344

24,500 تومــان

بالتازار و بلموندا

گروه مولفان | ژوزه ساراماگو| مصطفی اسلامیه
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 373

38,000 تومــان

ضربان

گروه مولفان | کلاریس لیسپکتور| پویا رفویی
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 192

16,000 تومــان

والکری ها

گروه مولفان | پائولو کوئیلو| مریم الماسی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 180

20,000 تومــان

جاسوس

گروه مولفان | پائولو کوئیلو| بهناز سلطانیه
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 168

15,000 تومــان

کوری

گروه مولفان | ژوزه ساراماگو| فاطمه امینی
ناشر: پارمیس
تعداد صفحات: 415

40,000 تومــان

خیانت

گروه مولفان | پائولو کوئیلو| سونیا سینگ
ناشر: منوچهری
تعداد صفحات: 340

20,000 تومــان

کوری

گروه مولفان | ژوزه ساراماگو| میلاد یداللهی
ناشر: ابر سفید
تعداد صفحات: 368

28,000 تومــان