حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خورخه لوئیس بورخس

گروه مولفان | خورخه لوئیس بورخس| ریچارد برجین| شایسته پیران
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 194

16,000 تومــان

خورخه لوییس بورخس

گروه مولفان | خورخه لوئیس بورخس| ریچارد برجین| کیهان بهمنی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 200

19,500 تومــان

داستان های کرونوپیوها و فاماها

گروه مولفان | خولیو کورتازار| طلوع ریاضی| شهروز عمیدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 166

13,000 تومــان

گمان کردن، رویا دیدن، و نوشتن

گروه مولفان | خورخه لوئیس بورخس| اوسوالدو فراری| ابو بوسا لوئیس| ویدا فرهودی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 304

25,000 تومــان

خورخه لوئیس بورخس

گروه مولفان | تیم مک نیس| محمود گودرزی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 128

8,000 تومــان

نامه های پر تب و تاب خورخه لوئیس بورخس

گروه مولفان | خورخه لوئیس بورخس| نجمه شبیری
ناشر: مشکی
تعداد صفحات: 376

34,000 تومــان

بیا برایت قصه ای بگویم

گروه مولفان | خورخه بوکای| آرش برومند
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 280

14,000 تومــان

بونوئلی ها

گروه مولفان | لوئیس بونوئل| شیوا مقانلو| ژان-کلود کاریر
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 92

5,000 تومــان

قصه های قر و قاطی -جلد 1

گروه مولفان | خولیو کورتازار| جیران مقدم| پژمان طهرانیان
ناشر: مان کتاب
تعداد صفحات: 77

1,500 تومــان

قصه های قر و قاطی -جلد 2

گروه مولفان | خولیو کورتازار| جیران مقدم| پژمان طهرانیان
ناشر: مان کتاب
تعداد صفحات: 60

1,200 تومــان

گفتگو با بورخس

گروه مولفان | خورخه لوئیس بورخس| فرناندو سورنتینو| حسین یعقوبی
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 144

4,500 تومــان

با بورخس

گروه مولفان | آلبرتو مانگوئل| کیوان باجغلی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 72

4,000 تومــان