حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدرنیته و اندیشه ی انتقادی

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 314

18,500تومــان

مهارتهای فلسفی

گروه مولفان | آنتونی هریسون-باربت| فرزاد حاجی میرزائی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 546

25,000تومــان

معمای مدرنیته

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 370

29,500تومــان

گذار از مدرنیته؟

گروه مولفان | شاهرخ حقیقی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 328

18,000تومــان

فلسفه چیست؟

گروه مولفان | ژیل دولوز| فلیکس گاتاری| محمد رضا آخوندزاده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 322

18,000تومــان

آموزش فلسفه

گروه مولفان | الیزابت برنز| استیون لا| وحید صفری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 433

19,000 تومــان

فلسفه دین

گروه مولفان | روی جکسون| کریستوفر همیلتون| منا موسوی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 213

14,000 تومــان

مدرنیته و مدرنیسم

گروه مولفان | حسینعلی نوذری
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 558

21,000 تومــان

نظریه ای درباره مدرنیته

گروه مولفان | اگنش هلر| فاطمه صادقی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 420

21,000تومــان

فلسفه سیاسی

گروه مولفان | روی جکسون| محمداحسان مصحفی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 139

5,500 تومــان

فلسفه علم

گروه مولفان | روی جکسون| منصور نصیری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 177

11,000 تومــان

دگرگونه اندیشی

گروه مولفان | کاترین کلر مکال| ناهید حجازی
ناشر: پژواک فرزان
تعداد صفحات: 328

9,000 تومــان