حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آنتوان و شازده کوچولو

گروه مولفان | بیمبا لاندمان| مریم رفیعی
ناشر: ایران بان
تعداد صفحات: 40

10,000تومــان

متن هایی برای هیچ

گروه مولفان | ساموئل بکت| علیرضا طاهری عراقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 84

6,000تومــان

ولتر، آن گونه که بود

گروه مولفان | شهریار زرشناس
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 124

5,500تومــان

شش اثر

گروه مولفان | کریستیان بوبن| مهتاب بلوکی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 120

10,000تومــان

فرسودگی

گروه مولفان | کریستیان بوبن| پیروز سیار
ناشر: دوستان
تعداد صفحات: 106

7,000 تومــان

گفتاری درباره ی بردگی خودخواسته

گروه مولفان | اتین دو لابوئسی| حمید بیکس شورکایی
ناشر: دهگان
تعداد صفحات: 90

9,000تومــان

کلمات

گروه مولفان | ژان پل سارتر| ناهید فروغان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 216

12,000تومــان

سه بیابان

گروه مولفان | ژرژ آلداس| رضا نقیب زاده
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 84

6,000تومــان

جشنی بر بلندی ها

گروه مولفان | کریستیان بوبن| دل آرا قهرمان
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 88

6,500تومــان

کامو و بونهافر

گروه مولفان | آرنو کوربیک| امیر رضایی
ناشر: آشیان
تعداد صفحات: 104

5,500تومــان

رومن رولان

گروه مولفان | تامارا ماتیلوا| قاسم صنعوی
ناشر: دوستان
تعداد صفحات: 374

19,000 تومــان

منتسکیو

گروه مولفان | آیزایا برلین| نادر انتخابی
ناشر: نگاره آفتاب
تعداد صفحات: 96

6,500 تومــان