حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

در هزار تو

گروه مولفان | آلن رب-گری یه| مجید اسلامی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 170

20,000 تومــان

پاریس دوراس

گروه مولفان | آلن ویرکندله| قاسم روبین
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 82

12,500 تومــان

لویی فردینان سلین

گروه مولفان | دیوید هیمن| مهدی سحابی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 98

14,500 تومــان

انتقام بخشش

گروه مولفان | اریک-امانوئل اشمیت| سعیده شکوری
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 272

35,000 تومــان

سه روز و یک زندگی

گروه مولفان | پیر لومتر| محمد نجابتی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 234

26,000 تومــان

زندگی در پیش رو

گروه مولفان | رومن گاری| لیلی گلستان
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 232

25,000 تومــان

شیدایی لل. و. اشتاین

گروه مولفان | مارگریت دوراس| قاسم روبین
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 168

18,000 تومــان

فرهنگ اسامی خاص روبر

گروه مولفان | آملی نوتومب| دینا کاویانی
ناشر: ایجاز
تعداد صفحات: 112

12,000 تومــان

آیا برامس را دوست دارید

گروه مولفان | فرانسواز ساگان| مهسا ابهری
ناشر: فرهنگ آرش
تعداد صفحات: 127

20,000 تومــان

آخرین روز یک محکوم

گروه مولفان | ویکتور ماری هوگو| شهلا انسانی
ناشر: دبیر
تعداد صفحات: 208

20,000 تومــان

چرت بعدازظهر

گروه مولفان | تیلد باربنی| هادی جامعی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 48

5,500 تومــان

بچه ی آدم

گروه مولفان | کولا گوتمان| دینا کلباسی
ناشر: پرتقال
تعداد صفحات: 36

10,000 تومــان