حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فاوست

گروه مولفان | یوهان ولفگانگ فون گوته| سعید جوزی
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 712

85,000تومــان

دایره گچی قفقازی

گروه مولفان | برتولت برشت| مجید امین موید
ناشر: اشاره
تعداد صفحات: 192

15,000 تومــان

آدم آدم است

گروه مولفان | برتولت برشت| مجید امین موید
ناشر: اشاره
تعداد صفحات: 160

12,500 تومــان

ترور

گروه مولفان | فردیناند فون شیراخ| رحمان افشاری| فرامرز بهزاد
ناشر: مهراندیش
تعداد صفحات: 124

12,000تومــان

جشن تولد

گروه مولفان | هرولد پینتر| استیون گیل| شعله آذر
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 234

18,000تومــان

فاوست

گروه مولفان | یوهان ولفگانگ فون گوته| محمود حدادی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 266

21,000 تومــان

خویشاوندی های اختیاری

گروه مولفان | یوهان ولفگانگ فون گوته| سعید پیرمرادی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 344

26,000تومــان

مسخ

گروه مولفان | فرانتس کافکا| صادق هدایت
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 104

7,500تومــان

قدم زدن

گروه مولفان | توماس برنهارت| شهروز رشید
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 146

8,000تومــان

محاکمه ژان دارک در روان

گروه مولفان | برتولت برشت| عبد الله کوثری| احمد جاوید| آنا زگرس
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 96

8,000تومــان

سوء قصد در شهر

گروه مولفان | فابیان لنک| طاهره سادات رضوی
ناشر: پنجره
تعداد صفحات: 96

7,000تومــان

دو تک پرده ای و یک نمایشنامه آموزشی

گروه مولفان | برتولت برشت| علیرضا کوشک جلالی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 120

9,500تومــان