حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مأموریت و دو نمایشنامه ی دیگر

گروه مولفان | هاینر مولر| ایرج زهری
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 120

12,000تومــان

کابوس ها

گروه مولفان | علی امینی نجفی| فریدریش دورنمات
ناشر: چتر فیروزه
تعداد صفحات: 231

21,500تومــان

مرد رویاهای من

گروه مولفان | دوریس دوریه| علی عبداللهی
ناشر: کتاب نشر نیکا
تعداد صفحات: 79

8,000تومــان

فاوست

گروه مولفان | یوهان ولفگانگ فون گوته| سعید جوزی
ناشر: گل آذین
تعداد صفحات: 712

85,000تومــان

دایره گچی قفقازی

گروه مولفان | برتولت برشت| مجید امین موید
ناشر: اشاره
تعداد صفحات: 192

15,000تومــان

آدم آدم است

گروه مولفان | برتولت برشت| مجید امین موید
ناشر: اشاره
تعداد صفحات: 160

12,500 تومــان

ترور

گروه مولفان | فردیناند فون شیراخ| رحمان افشاری| فرامرز بهزاد
ناشر: مهراندیش
تعداد صفحات: 124

12,000تومــان

جشن تولد

گروه مولفان | هرولد پینتر| استیون گیل| شعله آذر
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 234

18,000تومــان

فاوست

گروه مولفان | یوهان ولفگانگ فون گوته| محمود حدادی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 266

21,000 تومــان

خویشاوندی های اختیاری

گروه مولفان | یوهان ولفگانگ فون گوته| سعید پیرمرادی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 344

29,000تومــان

مسخ

گروه مولفان | فرانتس کافکا| صادق هدایت
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 104

7,500تومــان

قدم زدن

گروه مولفان | توماس برنهارت| شهروز رشید
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 146

8,000تومــان