حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حلزون ها به زمان می بازند!

گروه مولفان | گونتر گراس| خسرو کیان راد
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 112

12,000تومــان

آهنگ بی صدا و سه نمایشنامه دیگر

گروه مولفان | لارس نورن| محمد حامد
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 188

17,000تومــان

از عشق و سه نمایشنامه دیگر

گروه مولفان | لارس نورن| محمد حامد
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 184

17,000تومــان

اینجا و سه نمایشنامه دیگر

گروه مولفان | لارس نورن| محمد حامد
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 232

19,500تومــان

اتهام به خود

گروه مولفان | پتر هانتکه| حسن ملکی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 26

3,500تومــان

اهانت به تماشاگر

گروه مولفان | پتر هانتکه| علی اصغر حداد
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 45

5,000تومــان

دزیره

گروه مولفان | آنه ماری سلینکو| مهدی علوی
ناشر: سمیر
تعداد صفحات: 720

47,500تومــان

حمایت از هیچ

گروه مولفان | هارتموت لانگه| سید محمود حسینی زاد
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 140

12,000تومــان

عقاید یک دلقک

گروه مولفان | هاینریش بول| سپاس ریوندی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 304

24,000تومــان

ترس و نکبت رایش سوم

گروه مولفان | برتولت برشت| شریف لنکرانی
ناشر: مصدق
تعداد صفحات: 176

16,000تومــان

معامله ی زندگی

گروه مولفان | فردریک بکمن| علی مجتهدزاده
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 80

10,000تومــان

بچه های شیشه ای در خانه ی نفرین شده

گروه مولفان | کریستینا اولسون| متین پدرامی
ناشر: پیدایش
تعداد صفحات: 214

17,000تومــان