حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه

گروه مولفان | یوآخیم ریتر| کارلفرید گروندر| گوتفرید گابریل| محمد رضا حسینی بهشتی| مهدی میرزازاده| فریده فرنودفر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

33,000 تومــان

فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه

گروه مولفان | یوآخیم ریتر| کارلفرید گروندر| گوتفرید گابریل| محمد رضا حسینی بهشتی| مهدی میرزازاده| فریده فرنودفر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

22,000 تومــان

فرهنگنامه فلسفی

گروه مولفان | ماریو بونگه| علیرضا امیرقاسمی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 555

45,000 تومــان

نوشته های سیاسی

گروه مولفان | ولتر| سید احسان امینی| محمد مهدی اردبیلی
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 122

9,500 تومــان

فلسفه تکنولوژی

گروه مولفان | مارتن فرانسن| خرت-یان سی. لوک هورست| ایبو وان د. پول| مسعود علیا| مریم هاشمیان
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 96

6,000 تومــان

بدن آگاهی

گروه مولفان | فردریک دو وینیمون| مریم خدادادی| مسعود علیا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 107

7,000 تومــان

فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه -جلد 3

گروه مولفان | یوآخیم ریتر| کارلفرید گروندر| گوتفرید گابریل| محمد رضا حسینی بهشتی| بهمن پازوکی| فریده فرنودفر
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تعداد صفحات: 482

40,000 تومــان

واژه نامه ی فلسفی مارکس

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 216

13,900 تومــان

فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه

گروه مولفان | یوآخیم ریتر| کارلفرید گروندر| گوتفرید گابریل| محمد رضا حسینی بهشتی| مهدی میرزازاده| فریده فرنودفر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

تاریخ هستی شناسی هنر

گروه مولفان | پیزلی لیوینگستون| ابراهیم لطفی| مسعود علیا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 108

7,000 تومــان

باروخ اسپینوزا

گروه مولفان | استیون ام ندلر| حسن امیری آرا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 84

6,000 تومــان

درون نگری

گروه مولفان | اریک شویتسگبل| یاسر پوراسماعیل| مسعود علیا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 144

8,000 تومــان