حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زندگی و مرگ جان شاه

گروه مولفان | ویلیام شکسپیر| حمیدرضا ابراهیمی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 136

10,500تومــان

قانون پیران یا راهی نو برای خشنودکردن تان

گروه مولفان | تامس میدلتون| ویلیام رولی| ناهید قادری
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 199

12,000تومــان

راز شکسپیر

گروه مولفان | مارتین لینگز| سودابه فضایلی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 310

21,000 تومــان

هملت

گروه مولفان | ویلیام شکسپیر| محمود اعتمادزاده
ناشر: دات
تعداد صفحات: 153

11,500تومــان

هنری پنجم

گروه مولفان | ویلیام شکسپیر| احمد خزاعی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 208

13,000تومــان

جادوگر

گروه مولفان | تامس میدلتون
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 148

11,000تومــان

رومئو و ژولیت

گروه مولفان | ویلیام شکسپیر| فؤاد نظیری
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 192

18,000تومــان

لیر شاه

گروه مولفان | ویلیام شکسپیر| میلاد میناکار
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 240

16,000 تومــان

هملت شاهزاده ی دانمارک

گروه مولفان | ویلیام شکسپیر| شیدا فروغی
ناشر: سایه گستر
تعداد صفحات: 48

7,000تومــان

تاجر ونیزی

گروه مولفان | ویلیام شکسپیر| مهران صفوی
ناشر: پارسه
تعداد صفحات: 200

12,000تومــان

ویلیام شکسپیر عاشق

گروه مولفان | اندرو دانکین| کلایو گادرد| علی رمضانی مقدم
ناشر: پیدایش
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

مکبث

گروه مولفان | ویلیام شکسپیر| موریس مترلینگ| عبدالرحیم احمدی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 204

12,000تومــان