حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران

گروه مولفان | جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 150

14,500تومــان

هفده مجلس شبیه خوانی

گروه مولفان | مرید قنبری ننیز| علی بلوکباشی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 680

38,000تومــان

رضای نامه

گروه مولفان | رضا کوچک زاده
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 368

14,000 تومــان

جنگ و صلح به روایت میر انجم

گروه مولفان | محمد میرانجم| امیر پناهی فر
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 136

3,500 تومــان

تشنه در میقاتگه

گروه مولفان | حسین اسماعیلی| ویلهلم لیتن
ناشر: معین
تعداد صفحات: 906

25,000 تومــان

نمایش روحوضی

گروه مولفان | محمد باقر انصاری
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 0

1,200 تومــان

رهگذر عشق

گروه مولفان | حسن فخاری
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 111

2,000 تومــان

سلطان کربلا

گروه مولفان | جابر عناصری| عبدالصمد صمدی| جلیل رسولی| کاوه اخوین
ناشر: زرین و سیمین
تعداد صفحات: 104

40,000 تومــان

پیشخوانی در تعزیه

گروه مولفان | اردشیر صالح پور
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 114

3,600 تومــان

تعزیه از نگاه مستشرقان

گروه مولفان | محمود عزیزی
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

2,200 تومــان

ققنوس

گروه مولفان | جهانگیر نصری اشرفی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 188

2,000 تومــان

هفت لشکر

گروه مولفان | ابوالقاسم فردوسی| مهران افشاری| مهدی مداینی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 831

22,000تومــان