حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تعزیه در نگاهی دیگر

گروه مولفان | سعید پورزنگی آبادی
ناشر: کیان افراز
تعداد صفحات: 70

10,000تومــان

آشنایی با مبانی شبیه خوانی

گروه مولفان | داود فتحعلی بیگی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 296

20,000تومــان

نمایش در دوره قاجار

گروه مولفان | یعقوب آژند
ناشر: مولی
تعداد صفحات: None

75,000 تومــان

زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران

گروه مولفان | جلال ستاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 150

14,500 تومــان

هفده مجلس شبیه خوانی

گروه مولفان | مرید قنبری ننیز| علی بلوکباشی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 680

38,000تومــان

دو قرن و نیم تعزیه در جزیره خارک

گروه مولفان | ابراهیم مشایخی
ناشر: میلکان
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

رضای نامه

گروه مولفان | رضا کوچک زاده
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 368

22,000تومــان

پیشخوانی در تعزیه

گروه مولفان | اردشیر صالح پور
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 114

3,600تومــان

شبیه خوانی گلستان ابراهیم و ذبح اسماعیل

گروه مولفان | اسماعیل افسری| معصومه عظیمی
ناشر: سرانه
تعداد صفحات: None

4,500 تومــان

تعزیه

گروه مولفان | حسن بشیر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 272

5,000 تومــان

جنگ و صلح به روایت میر انجم

گروه مولفان | محمد میرانجم| امیر پناهی فر
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 136

3,500تومــان

تعزیه

گروه مولفان | پیتر ج. چلکوفسکی| داوود حاتمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,050 تومــان