حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دیوان هاتف اصفهانی

گروه مولفان | احمد هاتف اصفهانی| بیگم رشحه اصفهانی| حسن وحید دستگردی| عباس اقبال آشتیانی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 245

17,500تومــان

مثنوی هدایت نامه

گروه مولفان | رضاقلی بن محمد هادی هدایت| پگاه مصلح| لیدا شجاعی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 367

26,000 تومــان

زبده الاسرار

گروه مولفان | محمدحسن بن محمد باقر صفی علیشاه
ناشر: صفی علیشاه
تعداد صفحات: 360

25,000تومــان

دیوان صفیعلی شاه

گروه مولفان | محمدحسن بن محمد باقر صفی علیشاه| تقی تفضلی| منصور مشفق
ناشر: صفی علیشاه
تعداد صفحات: 418

25,000تومــان

حکایت مرد لر

گروه مولفان | احمد بن محمد مهدی نراقی| محمد جواد احمدی نیا| روجا علی نژاد| مجید غلامی جلیسه
ناشر: عطف
تعداد صفحات: 24

10,000 تومــان

بیدل به انتخاب بیدل

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| شریف حسین قاسمی| علیرضا قزوه
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 900

39,900تومــان

واژه نامه شعر بیدل

گروه مولفان | اسدالله حبیب| سیدمهدی صالحی طباطبایی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 344

13,900 تومــان

تصحیح انتقادی غزلیات بیدل بر اساس دیرین ترین و باوری ترین دست نویس ها -جلد 1

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| سید مهدی طباطبائی| علیرضا قزوه
ناشر: شهرستان ادب
تعداد صفحات: 878

48,000 تومــان

دگرگونی های شعر معاصر عربی و فارسی

گروه مولفان | زهرا خسروی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 168

5,000 تومــان

گزیده دیوان بیدل

گروه مولفان | عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی| محمد کاظم کاظمی
ناشر: به نشر
تعداد صفحات: 300

14,000 تومــان

دیوان کامل اشعار شاطر عباس صبوحی قمی

گروه مولفان | شاطر عباس صبوحی| حسن گل محمدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 200

12,500 تومــان

بیدل دهلوی

گروه مولفان | علی اکبر ولایتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 364

4,600 تومــان