حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

برگه ها

گروه مولفان | لودویگ ویتگنشتاین| مالک حسینی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 188

15,000تومــان

نیچه

گروه مولفان | لارنس گین| پیرو| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

12,000تومــان

فلسفه پسین ویتگنشتاین

گروه مولفان | آزوالد هنفلینگ| مینو حجت
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 314

25,000تومــان

گزین گویه هایی در باب عشق و نفرت

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| محمد صادق رییسی
ناشر: سولار
تعداد صفحات: 74

6,000تومــان

فروید، یونگ و آدلر

گروه مولفان | والتر آرنولد کافمن| فریدالدین رادمهر
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 655

48,000تومــان

ایمانویل کانت

گروه مولفان | مایکل رولف| داود میرزایی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 131

9,000تومــان

سه رساله ی پیشانقدی

گروه مولفان | ایمانوئل کانت| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 295

35,900تومــان

فلسفه کانت

گروه مولفان | منوچهر آشتیانی| میثم سفیدخوش
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 981

60,000 تومــان

هایدگر

گروه مولفان | جف کالینز| هوارد سلینا| صالح نجفی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000تومــان

از چشم انداز نیچه

گروه مولفان | حامد حجت خواه
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 193

15,000تومــان

کانت

گروه مولفان | آلن دبلیو وود| عقیل فولادی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 308

25,000تومــان

زایش تراژدی و چند نوشته دیگر

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| رضا ولی یاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 234

24,500 تومــان