حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فلسفه کانت

گروه مولفان | منوچهر آشتیانی| میثم سفیدخوش
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 981

60,000 تومــان

هایدگر

گروه مولفان | جف کالینز| هوارد سلینا| صالح نجفی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000تومــان

از چشم انداز نیچه

گروه مولفان | حامد حجت خواه
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 193

15,000تومــان

کانت

گروه مولفان | آلن دبلیو وود| عقیل فولادی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 308

25,000تومــان

زایش تراژدی و چند نوشته دیگر

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| رضا ولی یاری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 234

24,500تومــان

درباره انگیزه هایی که هوسرل را به ایده آلیسم استعلایی سوق دادند

گروه مولفان | رومن اینگاردن| محمد اصغری
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 112

12,500 تومــان

جامعه شناسی شناخت ماکس شئلر

گروه مولفان | منوچهر آشتیانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 440

32,000تومــان

چگونه نیچه بخوانیم

گروه مولفان | کیت انسل-پیرسون| لیلا کوچک منش
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 167

14,000تومــان

کوتاه ترین سایه

گروه مولفان | آلنکا زوپانچیچ| صالح نجفی| علی عباس بیگی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 309

22,000تومــان

مارتین هایدگر

گروه مولفان | راینر روفینگ| آنسگار لورنتس| طالب جابری
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 160

11,000تومــان

گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی

گروه مولفان | حمید طالب زاده
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 268

20,000تومــان

مصلوب

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| آنتونی ماریو لیودوویکی| اسکار لوی| رویا منجم
ناشر: علم
تعداد صفحات: 160

17,500تومــان