حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

یورگن هابرماس

گروه مولفان | جیمز بومن| ویلیام رگ| وحید غلامی پور فرد
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 108

7,000تومــان

انسان و زمان آگاهی مدرن

گروه مولفان | ژیل دولوز| اصغر واعظی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 159

12,500تومــان

هایدگر و مرگ

گروه مولفان | مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 2

15,000تومــان

کانت

گروه مولفان | مانفرد کوئن| فرید ترکمنی
ناشر: دیباچه
تعداد صفحات: 1016

65,000 تومــان

درآمدی بر فلسفه کانت

گروه مولفان | اندرو وارد| محمد رضا ابوالقاسمی
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 240

22,000تومــان

ما و هگل

گروه مولفان | محمد مهدی اردبیلی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 309

22,000تومــان

دیالکتیک روشنگری

گروه مولفان | ماکس هورکهایمر| تئودور آدورنو| مراد فرهادپور| امید مهرگان
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 353

26,000تومــان

تفاوت میان دستگاه فلسفی فیخته و شلینگ

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| زیبا جبلی
ناشر: شفیعی
تعداد صفحات: 316

25,000تومــان

پیشگفتار پدیدارشناسی روح

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| بهرام عباسی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 152

15,000تومــان

لطفا کتاب هایم را نخوان

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| لودگر لوتکه هاوس| علی عبداللهی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 94

10,000تومــان

ویرانی عقل

گروه مولفان | جورج لوکاچ| زیبا جبلی
ناشر: شفیعی
تعداد صفحات: 1040

98,000تومــان

دانش پدیدار شناسی روح

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| ابراهیم ملک اسماعیلی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 560

42,500تومــان