حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فانتزی داستان -جلد 5

گروه مولفان | احسان عمادی| علی بابا سیف الهی| محمد جباری
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 76

8,000تومــان

رویکردهایی به نظریه اجرا

گروه مولفان | علی اکبر علیزاد
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 343

30,000 تومــان

نظریه ی محاکات

گروه مولفان | متیو پوتولسکی| رامین فرهادی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 282

26,000تومــان

چرا ادبیات؟

گروه مولفان | ماریو وارگاس یوسا| عبد الله کوثری
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 93

10,000تومــان

تاریخ ادبیات جهان -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | باکنر بی. تراویک| عربعلی رضایی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: None

100,000تومــان

پژوهشی در رئالیسم اروپایی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| اکبر افسری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 344

20,000تومــان

ادبیات تطبیقی در جهان عرب

گروه مولفان | عبدالنبی اصطیف| حجت رسولی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

دوازده به علاوه ی یک

گروه مولفان | سعید کمالی دهقان| ماریو وارگاس یوسا
ناشر: افق
تعداد صفحات: 248

16,000تومــان

مکتب های ادبی

گروه مولفان | رضا سیدحسینی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: None

85,000تومــان

طبیعت گرایی

گروه مولفان | دیوید پپینو| حسن امیری آرا| مسعود علیا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 96

6,000تومــان

چیزهایی هست که نمی دانی

گروه مولفان | مینا حسین نژاد قندی
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 374

27,000 تومــان

بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم

گروه مولفان | بهمن نامورمطلق
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 445

37,500تومــان