حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شعر مدرن قرن بیستم و بیست شاعر مدرن

گروه مولفان | کامبیز جعفری نژاد
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 236

22,500 تومــان

بورژوا در میانه ی تاریخ و ادبیات

گروه مولفان | فرانکو مورتی| مهران مهاجر| محمد نبوی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 228

25,000 تومــان

جهان نویسندگان

گروه مولفان | آرش نقیبیان
ناشر: فرهنگ آرش
تعداد صفحات: 176

20,000 تومــان

دیالوگ

گروه مولفان | رابرت مکی| ابراهیم راه نشین
ناشر: ساقی
تعداد صفحات: 448

40,000 تومــان

بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران

گروه مولفان | محمد حنیف| محسن حنیف
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 442

23,000 تومــان

دیالوگ

گروه مولفان | رابرت مکی| مهتاب صفدری
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 338

40,000 تومــان

پژوهشی در ادبیات و اندیشه ی علمی تخیلی -جلد 2

گروه مولفان | محمد قصاع
ناشر: نشر باژ
تعداد صفحات: 966

45,000 تومــان

پژوهشی در ادبیات و اندیشه ی علمی تخیلی -جلد 1

گروه مولفان | محمد قصاع
ناشر: نشر باژ
تعداد صفحات: 966

45,000 تومــان

نظریه ای در باب اقتباس

گروه مولفان | لیندا هاچن| مهسا خداکرمی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 296

32,500 تومــان

تاریخ ادبیات جهان -جلد 1

گروه مولفان | باکنر تراویک| عربعلی رضائی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 598

50,000 تومــان

تاریخ ادبیات جهان -جلد 2

گروه مولفان | باکنر تراویک| عربعلی رضائی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 696

50,000 تومــان

انتقادی و بالینی

گروه مولفان | ژیل دولوز| زهره اکسیری| پیمان غلامی| ایمان گنجی
ناشر: بان
تعداد صفحات: 344

35,000 تومــان