حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دیالوگ

گروه مولفان | رابرت مکی| مهتاب صفدری
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 338

40,000 تومــان

انتقادی و بالینی

گروه مولفان | ژیل دولوز| زهره اکسیری| پیمان غلامی| ایمان گنجی
ناشر: بان
تعداد صفحات: 344

30,000تومــان

شناخت درام

گروه مولفان | مارتین اسلین| سروش رزمی
ناشر: امید صبا
تعداد صفحات: 105

13,000تومــان

ماه در محاق

گروه مولفان | حسین سلیمانی
ناشر: ناصرالدین
تعداد صفحات: 95

8,500تومــان

تماشای مجهول

گروه مولفان | سردار شمس آوری
ناشر: حکمت کلمه
تعداد صفحات: 80

8,000تومــان

بی پرده با تکرار و دیدن

گروه مولفان | سردار شمس آوری
ناشر: حکمت کلمه
تعداد صفحات: 80

8,000تومــان

علیه تفسیر

گروه مولفان | سوزان سانتگ| احسان کیانی خواه| فرشید آذرنگ
ناشر: حرفه نویسنده
تعداد صفحات: 416

35,000تومــان

جنبشهای ادبی

گروه مولفان | آیرامارک میلن| محمد تقی فرامرزی
ناشر: کاوش پرداز
تعداد صفحات: 392

30,000تومــان

سبک

گروه مولفان | والتر پیتر| رحیم کوشش
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 112

10,000تومــان

درباره تاریخ ادبیات

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000تومــان

تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

گروه مولفان | حسن جوادی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

34,000 تومــان

ادبیات مدرن در خاور نزدیک و خاورمیانه

گروه مولفان | رابین اوستل| احمد تمیم داری| عطیه سادات شجاعی
ناشر: بایا
تعداد صفحات: 400

35,000 تومــان