حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ادبیات کهن جهان

گروه مولفان | اسدالله غلامعلی| غلامحسین دولت آبادی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 176

13,000 تومــان

داستان پسامدرنیستی

گروه مولفان | برایان مک هیل| علی معصومی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 552

35,000 تومــان

طنز

گروه مولفان | آرتور پالارد| سعید سعیدپور
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 106

10,500 تومــان

مطالعات تئاتر

گروه مولفان | رابرت لیچ
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 370

25,000 تومــان

زیبایی شناسی فمینیستی

گروه مولفان | کارولین کورسمایر| نوشین شاهنده
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 96

6,000 تومــان

سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه

گروه مولفان | دونالد یوجین هال
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 208

15,000 تومــان

سبک و آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره آن

گروه مولفان | کریستین نوی-کلوزاد| احمد سمیعی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 156

10,000 تومــان

چگونه درباره کتاب هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم؟

گروه مولفان | پیر بایار| محمد معماریان| مینا مزرعه فراهانی
ناشر: ترجمان علوم انسانی
تعداد صفحات: 184

13,000 تومــان

اکفراسیس

گروه مولفان | پویا افضلی| مودب میرعلایی| سیاوش عظیمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 132

24,000 تومــان

اومانیسم و رنسانس

گروه مولفان | پیر ماری| عبدالوهاب احمدی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 200

14,000 تومــان

نویسنده، نقد و فرهنگ

گروه مولفان | جورج لوکاچ
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 448

30,000 تومــان

رمانس

گروه مولفان | گیلیان بیر| سودابه دقیقی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 126

11,500 تومــان