حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تحلیل کنش در منطق موقعیت

گروه مولفان | رهبر محمودزاده| علی پایا
ناشر: طرح نقد
تعداد صفحات: 260

25,000 تومــان

هابز

گروه مولفان | استیون ج. فین| محمداحسان مصحفی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 202

15,000 تومــان

خاطراتی از ویتگنشتاین

گروه مولفان | نورمن ملکم| گئورگ هنریک فون رایت| همایون کاکاسلطانی
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 124

9,500 تومــان

قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین

گروه مولفان | سال کریپکی| حمیدرضا محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 202

22,000 تومــان

ویتگنشتاین

گروه مولفان | سال کریپکی| کاوه لاجوردی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 166

19,500 تومــان

معماری زبان و ذهن در فلسفه ویتنگشتاین

گروه مولفان | آنتونی کنی| محمد رضا اسم خانی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 343

21,000 تومــان

راسل

گروه مولفان | دیو رابینسون| جودی گرووز| پونه شریفی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 175

10,000 تومــان

حقیقت و افسانه

گروه مولفان | برتراند راسل| منصور مشکین پور
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 352

24,000 تومــان

راسل

گروه مولفان | دیو رابینسون| جودی گرووز| پونه شریفی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 175

10,000 تومــان

ویتگنشتاین و روان کاوی

گروه مولفان | جان هیتن| محسن محمودی
ناشر: مهرگان خرد
تعداد صفحات: None

6,500 تومــان

چگونه فیلسوف شدم؟

گروه مولفان | کالین مک گین| عرفان ثابتی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 216

12,000 تومــان

جدال فیلسوفان

گروه مولفان | رابرت زارتسکی| جان تی اسکات| هدی زمانی سرزنده
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 432

25,000 تومــان