حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه رمان

گروه مولفان | میلان کوندرا| لیندا آشر| ابو بوسا لوئیس| محمد رضا باطنی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات: 229

30,000 تومــان

نظریه ادبی

گروه مولفان | یوهانس ویلم برتنس| فرزان سجودی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 290

29,500 تومــان

Contemporary literary theories and criticism

گروه مولفان | پریسا طالبی
ناشر: فرهنگ مانا
تعداد صفحات: 344

18,500 تومــان

مکتب های ادبی

گروه مولفان | علی تسلیمی
ناشر: کتاب آمه
تعداد صفحات: 504

50,000 تومــان

بیانیه مکتب رمانتیک

گروه مولفان | آین راند| نیلوفر آقاابراهیمی
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 230

22,500 تومــان

فوکو و ادبیات داستانی

گروه مولفان | تیموتی اولیری| فرهاد اکبرزاده
ناشر: بان
تعداد صفحات: 272

27,000 تومــان

نقد ادبی

گروه مولفان | نظام الدین نوری کوتنائی
ناشر: زهره
تعداد صفحات: 410

30,000 تومــان

رویکردهای سیاسی در نقد ادبی

گروه مولفان | ناصر مطلب زاده
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 117

12,900 تومــان

درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات

گروه مولفان | محمدجعفر پوینده| تئودور آدورنو
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 481

40,000تومــان

نقد ادبی مدرن و نظریه

گروه مولفان | ریفی حبیب| سهراب طاووسی
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 336

27,000 تومــان

دیباچه ای تاریخی بر نظریه ادبی، از افلاطون تا بارت

گروه مولفان | ریچارد هارلند| بهزاد برکت
ناشر: ماه و خورشید
تعداد صفحات: 588

35,000 تومــان

سنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام

گروه مولفان | مجتبی مجرد
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 285

32,000 تومــان