حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ فلسفه

گروه مولفان | ویلیام جیمز دورانت| عباس زریاب خویی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 501

30,000 تومــان

نگاهی به فلسفه

گروه مولفان | دونالد پامر| عباس مخبر
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 544

39,500 تومــان

دکارت تا دریدا

گروه مولفان | پیتر سجویک| محمد رضا آخوندزاده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 476

35,000 تومــان

بلوغ و مدرنیته

گروه مولفان | دیوید اوئن| سعید حاجی ناصری| زانیار ابراهیمی
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 390

23,000 تومــان

فلسفه روشنگری

گروه مولفان | لوسین گولدمان| شیوا کاویانی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 184

13,000 تومــان

سرگذشت فلسفه

گروه مولفان | برایان مگی| حسن کامشاد| هومن پناهنده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 240

60,000 تومــان

فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر

گروه مولفان | علی اصغر مصلح
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 275

15,000 تومــان

تاریخ فلسفه تحلیلی

گروه مولفان | اندرس ودبرگ| جلال پی کانی| بیت الله ندرلیو
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 425

30,000 تومــان

کار روشنفکری

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 231

12,500 تومــان

فلسفه و آینه ی طبیعت

گروه مولفان | ریچارد ررتی| مرتضی نوری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 606

35,500 تومــان

مدرن ها

گروه مولفان | رامین جهانبگلو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 186

6,900 تومــان

فلسفه و بحران غرب

گروه مولفان | ادموند هوسرل| مارتین هایدگر| رضا داوری اردکانی| محمد رضا جوزی| پرویز ضیاء شهابی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 214

10,000 تومــان