حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فراتر از رویا

گروه مولفان | مایکل فلپس| آلن آبراهامسون| ستاره احمدی| آرمان احمدی
ناشر: گل آفتاب
تعداد صفحات: 352

25,000تومــان

علم شنای رقابتی -جلد 1

گروه مولفان | اسکات ا. ریوالد| اسکات رودیو| شهربانو جمعه پور
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
تعداد صفحات: 166

18,000تومــان

علم شنای رقابتی -جلد 2

گروه مولفان | اسکات ا. ریوالد| اسکات رودیو| شهربانو جمعه پور
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
تعداد صفحات: 170

18,000تومــان

علم شنای رقابتی -جلد 3

گروه مولفان | اسکات ا. ریوالد| اسکات رودیو| شهربانو جمعه پور
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
تعداد صفحات: 188

18,000تومــان

علم شنای رقابتی -جلد 4

گروه مولفان | اسکات ا. ریوالد| اسکات رودیو| شهربانو جمعه پور
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
تعداد صفحات: 160

18,000تومــان

اصول تمرینات شنا

گروه مولفان | روبن ج. گازمن| محسن زروار
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

آموزش نجات غریق و کمک های اولیه

گروه مولفان | اعظم دانایی
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 156

12,900 تومــان

آموزش گام به گام و سیستماتیک شنا برای کودکان و نوجوانان

گروه مولفان | مه پری قاسم نژاد
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 168

12,900تومــان

زمان بندی تمرینات قدرتی در شنا

گروه مولفان | بهزاد مهدی خبازیان| حمید رجبی| علی گرزی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
تعداد صفحات: 68

7,500تومــان

آناتومی و فیزیولوژی

گروه مولفان | بهزاد مهدی خبازیان
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
تعداد صفحات: 96

10,500تومــان

بازی های آبی برای کودکان

گروه مولفان | کیم رودومیستا| حسن پوررضی| بهروز درفشی
ناشر: یاران
تعداد صفحات: 115

6,500تومــان

ورزش شنا در سنین یک و دو سالگی

گروه مولفان | پرویز هدایت
ناشر: دنیای نو
تعداد صفحات: 48

4,500 تومــان