حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آموزش والیبال

گروه مولفان | جوئل دیرینگ| رضا قائمی
ناشر: معیار علم
تعداد صفحات: 160

7,500 تومــان

داوری والیبال

گروه مولفان | الهام میرجمالی| رحیم رمضانی نژاد| مریم یوسفی پاسکه
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 144

6,500 تومــان

والیبال

گروه مولفان | محمد امیری دوماری| محمد علی زبردست| امیر جعفری
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 256

24,900 تومــان

کتاب جامع والیبال

گروه مولفان | باب میلر| کیوان مهری| شلیر حسینی| اسماعیل نصیری
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 288

24,900 تومــان

آموزش والیبال

گروه مولفان | جورج بولمن| محمد همت خواه
ناشر: عصر کتاب
تعداد صفحات: 80

4,900 تومــان

آی بازی بازی بازی ورزش والیبال

گروه مولفان | هاجر هاشمی| فریبا صدقی پور
ناشر: آمیس
تعداد صفحات: 24

2,700 تومــان

آموزش مهارتهای والیبال آشنایی و آمادگی جسمانی با توپ فراگیری اولیه تکنیکها

گروه مولفان | حسین صفاری| عشرت شریعتی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 408

2,800 تومــان

  • 1