حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ایدئولوژی، اوتوپیا و سینما

گروه مولفان | مهدی سبز| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 254

18,000 تومــان

ناگهان مشهور شد

گروه مولفان | سرگی میخائیلوویچ آیزنشتین| بهزاد موسوی امین
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 426

45,000 تومــان

سینما در دوران جدید

گروه مولفان | کورش جاهد
ناشر: پرنده
تعداد صفحات: 268

23,000 تومــان

مرشد و پهلوان

گروه مولفان | حامد قربانی
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: 123

16,000 تومــان

سینمایی دیگر

گروه مولفان | سید عماد حسینی
ناشر: خانه هنرمندان
تعداد صفحات: 214

25,000 تومــان

جامعه ایران در آینه سینما

گروه مولفان | اعظم راودراد| یونس نوربخش| ابو بوسا لوئیس| سیدروح الله حسینی| پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحات: 578

40,000 تومــان

گفتارهای سینمایی

گروه مولفان | فخرالدین انوار
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 386

39,500 تومــان

سینمای جنایی

گروه مولفان | کرستن موانا تامپسون| علی کرباسی| سعیده طاهری| بابک کریمی
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 165

15,000 تومــان

لینکلن

گروه مولفان | تونی کاشنر| دوریس کرنس گودوین| ابو بوسا لوئیس| ابراهیم شریفات| نجمه دوست دار
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 232

25,000 تومــان

سینما و ذهن

گروه مولفان | مجید روانجو
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 96

11,500 تومــان

جری لوئیس

گروه مولفان | کریس فوجیوارا| شاهین شیرزادی
ناشر: حرفه هنرمند
تعداد صفحات: 256

22,000 تومــان

پازولینی و سینمای شعر

گروه مولفان | پیر پائولو پازولینی| پرویز جاهد
ناشر: ایجاز
تعداد صفحات: 240

20,000 تومــان