حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

موسیقی عاشیق های آذربایجان

گروه مولفان | حمید سفیدگر شهانقی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 184

8,900تومــان

فرهنگ موسیقی کار در ایران

گروه مولفان | هوشنگ جاوید
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 550

30,000تومــان

آذربایجان موغام لاریندا درآمد و رنگ لر

گروه مولفان | بهروز دیبازر
ناشر: یاران
تعداد صفحات: 256

15,000تومــان

نقش زن در موسیقی مناطق ایران

گروه مولفان | هوشنگ جاوید
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 248

11,000تومــان

بررسی جامعه شناختی شعر و موسیقی زاگرس نشینان لر

گروه مولفان | عظیم لک
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

فرهنگ نامه موسیقی تربت جام

گروه مولفان | غفور محمدزاده| هوشنگ جاوید| محبوبه قاسمی ایمچه
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: None

70,000تومــان

بررسی و تحلیل موسیقی کلاسیک در قزوین

گروه مولفان | سید حسین میثمی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 432

15,900 تومــان

آشنایی با موسیقی نواحی ایران

گروه مولفان | هوشنگ جاوید
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 170

8,900 تومــان

شعرها و ترانه های محلی رامسر. ..

گروه مولفان | نورالدین اکرامی
ناشر: معین
تعداد صفحات: 384

25,000 تومــان

آشنایی با موسیقی نواحی ایران -جلد 1

گروه مولفان | هوشنگ جاوید
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 222

8,900تومــان

زندگی و موسیقی

گروه مولفان | ناصر وحدتی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 272

12,000تومــان

فرهنگنامه ی موسیقی لرستان

گروه مولفان | رضا اقبالی
ناشر: شاپورخواست
تعداد صفحات: 550

25,000 تومــان