حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شعر و موسیقی در نوحه های طهران قدیم

گروه مولفان | مهدی امین فروغی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تعداد صفحات: 668

30,000 تومــان

نهفت

گروه مولفان | میرعبدالله وطن دوست| محسن کرامتی| سیدرضا میرمهدی
ناشر: بلخ
تعداد صفحات: 535

16,000 تومــان

گامهای گمشده

گروه مولفان | مرتضی حنانه
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 180

8,000 تومــان

موسیقی عاشورا

گروه مولفان | تورج زاهدی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 136

2,700 تومــان

اشارات موسیقی

گروه مولفان | محمد مهدی محمدی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 352

4,350 تومــان

دستگاه در موسیقی ایرانی

گروه مولفان | هرمز فرهت| مهدی پورمحمد
ناشر: پارت
تعداد صفحات: 272

15,000 تومــان

تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران

گروه مولفان | ساسان سپنتا
ناشر: موسسه فرهنگی ماهور
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

ردیف های موسیقی ایرانی

گروه مولفان | سیدحسین قاری
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران

گروه مولفان | فرهاد فخرالدینی
ناشر: معین
تعداد صفحات: 480

30,000تومــان

دستگاه راست پنج گاه از ردیف عالی علی اکبرخان شهنازی

گروه مولفان | هوشنگ ظریف| حسین مهرانی
ناشر: موسسه فرهنگی ماهور
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

آموزش تحلیلی تصنیف خوانی در موسیقی دستگاهی ایران

گروه مولفان | منصور اعظمی کیا
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 194

5,900 تومــان

موسیقی سنتی ایران

گروه مولفان | میرزا عبدالله| نورعلی برومند| مهدی آذرسینا
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 326

7,000تومــان