حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روزنامه های ایران

گروه مولفان | جعفر خمامی زاده| یاسنت لویی رابینو
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 388

10,000 تومــان

شهریور 20 و مطبوعات ایران

گروه مولفان | الول ساتون| گوئل کهن
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تعداد صفحات: 239

3,600 تومــان

تاریخ چاپ در ایران

گروه مولفان | شهلا بابازاده
ناشر: طهوری
تعداد صفحات: 272

14,500 تومــان

کتاب

گروه مولفان | فرید قاسمی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 0

1,950 تومــان

کتابشناخت

گروه مولفان | محمد اسفندیاری
ناشر: صحیفه خرد
تعداد صفحات: 408

9,500تومــان

کتابشناسی ماه خرداد ماه 1394

گروه مولفان | مجید غلامی جلیسه
ناشر: خانه کتاب ایران
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

کتابنامه؛ نشر خورشیدباران

گروه مولفان | صالح ادنانی
ناشر: خورشید باران
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

فرهنگ آثار ایرانی-اسلامی -جلد 1

گروه مولفان | سیدعلی آل داود| رضا سیدحسینی| احمد سمیعی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: None

12,000تومــان

فرهنگ آثار ایرانی-اسلامی -جلد 3

گروه مولفان | سیدعلی آل داود| رضا سیدحسینی| احمد سمیعی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 477

20,000 تومــان

کتابشناسی ماه - شهریور ماه 1393

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: خانه کتاب ایران
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

کتابشناسی ماه - خرداد ماه 1393

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: خانه کتاب ایران
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

کتابشناسی ماه - تیرماه 1393

گروه مولفان | سید فرید قاسمی
ناشر: خانه کتاب ایران
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان