حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی پرسپکتیو

گروه مولفان | جان مونتاگیو| عربعلی شروه
ناشر: شباهنگ
تعداد صفحات: 268

17,500 تومــان

پرسپکتیو غیر معمارانه

گروه مولفان | مرتضی صدیق| میثم صدیق
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 272

17,000 تومــان

پرسپکتیو و نمای ساختمان

گروه مولفان | رضا شاطریان
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 110

6,000 تومــان

پرسپکتیو به زبان ساده

گروه مولفان | ارنست رالف نورلینگ| لیلا هدایت
ناشر: یساولی
تعداد صفحات: 0

4,500 تومــان

پرسپکتیو

گروه مولفان | گوئن وایت| هرمز معزز
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 0

11,000 تومــان

پرسپکتیو مدرن

گروه مولفان | محمد رضا نمسه چی
ناشر: باستان
تعداد صفحات: 159

2,500 تومــان

پرسپکتیو غیر معمارانه

گروه مولفان | مرتضی صدیق| میثم صدیق
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 272

17,000 تومــان

پرسپکتیو، سایه و انعکاس

گروه مولفان | حسنعلی گنج
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: 106

11,000 تومــان

مبانی پرسپکتیو

گروه مولفان | ژوزف داملیو| مریم سعیدی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 96

12,000 تومــان

تکنیک های راندو

گروه مولفان | علی ذوقی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 172

15,000 تومــان

اصول و مبانی ترسیم پرسپکتیو

گروه مولفان | جان مونتاگیو| محمد احمدی نژاد
ناشر: خاک
تعداد صفحات: 263

24,800 تومــان

  • 1