حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول طراحی دانشکده معماری

گروه مولفان | امین جعفری| سلما ملکی| فاطمه حسین زاده
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 144

17,500 تومــان

تاملی بر الفبای طراحی در فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی

گروه مولفان | نرجس خسروجردی| حبیبه مکرم دوست دلخواه| الهه ذوقی حسینی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 482

47,000 تومــان

معماری مدارس مدرن

گروه مولفان | آلن بی. فورد| فاطمه تقی زاده| مجتبی دولتخواه
ناشر: سعیده
تعداد صفحات: 252

18,000 تومــان

فضاهای آموزشی، قواعد و معیارها

گروه مولفان | علیرضا شجاعی
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 126

5,000 تومــان

اصول طراحی معماری و منظر دانشگاه

گروه مولفان | محمد باقری| حمیدرضا عظمتی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

نگارش سناریو و تفکر خلاق معماری برای طراحی موزه ملی علوم و تکنولوژی

گروه مولفان | محسن وفامهر
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 224

13,000 تومــان

طراحی موزه در ایران و جهان

گروه مولفان | شهریار خانی زاد| علیرضا سیداحمدیان
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: 348

30,000 تومــان

مفاهیم پایه در معماری دانشگاه

گروه مولفان | حامد کامل نیا| محمد جواد مهدوی نژاد
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 432

20,000 تومــان

  • 1