حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ضد معماری و واسازی

گروه مولفان | نیکاس انجلوس سالینگروس| کریستوفر الکساندر| زهیر متکی| کاظم دادخواه| سعید زرین مهر
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 240

14,000 تومــان

معماری تکنولوژیک

گروه مولفان | علیرضا تقدیری| جلیل اولیاء| رافائل جهانس
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 320

13,800 تومــان

معماری در آستانه هزاره سوم

گروه مولفان | لئوناردو بنه ولو| علیمحمد سادات افسری
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 612

38,000 تومــان

اکنون معماری

گروه مولفان | فیلیپ جودیدیو| غلام رضا شامقلی
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 190

13,900 تومــان

ارزیابی معماری معاصر غرب با معماری جهان

گروه مولفان | مهران مطلق| رضا باباخانی
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 483

35,000 تومــان

معمار + مهندس = ساختار

گروه مولفان | ایوان مارگولیوس| محمود گلابچی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 176

4,500تومــان

تئوری معماری معاصر

گروه مولفان | پویان روحی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 256

35,000 تومــان

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب

گروه مولفان | وحید قبادیان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 276

25,000تومــان

پرسش های ادراک

گروه مولفان | استیون ج. هال| یوهانی پالاسما| آلبرتو پرث گومس| علی اکبری| محمدامین شریفیان
ناشر: پرهام نقش
تعداد صفحات: 230

16,000 تومــان

اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر

گروه مولفان | خوسه رافائل مونئو| ایمان رئیسی| حسام عشقی صنعتی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 320

18,000 تومــان

تاریخ معماری مدرن -جلد 1

گروه مولفان | لئوناردو بنه ولو| علیمحمد سادات افسری
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

5,400 تومــان

تاریخ معماری مدرن -جلد 2

گروه مولفان | لئوناردو بنه ولو| علیمحمد سادات افسری
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

5,400 تومــان