حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

گر گویل و گرین من در هنر قرون وسطی و گوتیک

گروه مولفان | علیرضا طاهری| سالومه علیایی
ناشر: مرندیز
تعداد صفحات: 220

19,500 تومــان

معماری جهان اسلام

گروه مولفان | جان هواگ| بهاره رضایی جعفری| شهره علی بخشی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 174

8,700 تومــان

معماری جهان اسلام پس از ایران

گروه مولفان | جان هواگ| بهاره رضایی جعفری| شهره علی بخشی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 174

8,700 تومــان

معماری جهان اسلام قبل از ایران

گروه مولفان | جان هواگ| بهاره رضایی جعفری| شهره علی بخشی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 198

8,700 تومــان

سبک شناسی هنر معماری در سرزمینهای اسلامی

گروه مولفان | جان هواگ| هانری مارتن| پرویز ورجاوند
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: None

5,500 تومــان

  • 1