حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فلسفه، هندسه و معماری

گروه مولفان | حسن بلخاری قهی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 215

16,000 تومــان

کاربرد Revit در معماری

گروه مولفان | حسن حسن دوست
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
تعداد صفحات: 164

18,000 تومــان

زندگی، فضا، بنا، به ترتیب

گروه مولفان | مروارید قاسمی اصفهانی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 305

23,000تومــان

معنا و صورت در معماری معاصر غرب

گروه مولفان | مهسا رضازاده| میلاد رضازاده| مهدی قندی
ناشر: نگارستان هنر
تعداد صفحات: 112

23,000 تومــان

کروکی

گروه مولفان | مرتضی صدیق| باقر حسینی
ناشر: مهر ایمان
تعداد صفحات: 240

25,000 تومــان

به سوی یک معماری موفق

گروه مولفان | جمال الدین مهدی نژاد| علی صادقی حبیب آبادی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 300

25,000 تومــان

آموزش گام به گام Autodesk Revit Architecture 2016

گروه مولفان | اریک وینگ| ناصر حیدری
ناشر: آدینه
تعداد صفحات: 787

45,000 تومــان

خانه

گروه مولفان | نیما طالبیان| مهدی آتشی| سیما نبی زاده
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 255

40,000 تومــان

معماری؛ فرم، فضا و نظم

گروه مولفان | فرانک چینگ| رامین رضوی| سعید آقایی
ناشر: پرهام نقش
تعداد صفحات: 433

29,000 تومــان

نهشت دیجیتال مواد

گروه مولفان | زوبین خبازی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 136

25,000 تومــان

روزگار برزخی معماری ما

گروه مولفان | علی اعطا
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 144

10,000 تومــان

ابرانتقادی

گروه مولفان | پیتر آیزنمن| رم کولهاس| پویان روحی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان