حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مرجع کامل Revit Architecture 2108

گروه مولفان | محمد محمدی| سمانه خسروی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 816

85,000 تومــان

مبانی آموزش اسکیس در معماری -جلد 1

گروه مولفان | حامد مناف پور| سیاوش خضرپور
ناشر: پژوهشی نوآوران شریف
تعداد صفحات: 266

29,900 تومــان

گفتگو با میس وندرروهه

گروه مولفان | لودویگ میس وان در روئه| مویسس پوئنته| مرتضی نیک فطرت| فتانه اتباعی
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 112

15,000تومــان

آموزش دکترا در معماری

گروه مولفان | رضا سامه| گولسن ساقلامر| فاطما ارکوک
ناشر: جهاد دانشگاهی قزوین
تعداد صفحات: 326

30,000 تومــان

Iran contemporary architecture

گروه مولفان | داراب دیبا
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: 336

350,000تومــان

گفتگوی معمارانه

گروه مولفان | یوجین راسکین| محمد رضا جودت| رابرت آزبرن
ناشر: نشر و پژوهش شیرازه کتاب
تعداد صفحات: 162

18,000تومــان

آموزش طرح معماری

گروه مولفان | آرتور امیدآذری
ناشر: اشراقی
تعداد صفحات: 555

50,000تومــان

در هم شکستن سد آزمون طراحی

گروه مولفان | ساسان بساطی
ناشر: آریاگهر
تعداد صفحات: 160

19,500تومــان

ساختمان سبز

گروه مولفان | مایکل باوئر| پتر موسله| مایکل شوارتس| محمد تحصیلدوست| محمدامین حسین پور
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 204

35,000 تومــان

ساختمان های دوستدار زمین

گروه مولفان | میریام کولمن| مریم رضازاده
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

4,500 تومــان

معماری طراحی

گروه مولفان | مهدی بیات
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 222

21,000 تومــان

گابریل گورکانیان

گروه مولفان | الیزابت ویتو| دومینیک دزونلیر| اوبر ژانو| ماندانا یزدان شناس هاشمی
ناشر: موسسه علم معمار رویال
تعداد صفحات: 128

39,500 تومــان