حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه پردازی در معماری

گروه مولفان | حسنعلی پورمند
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 129

14,000 تومــان

معماری فرم، فضا و نظم

گروه مولفان | فرانک چینگ| کورش محمودی| سارا طورانیان| کیوان آیرملو
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب
تعداد صفحات: 346

44,000تومــان

فرم پویانما

گروه مولفان | گرگ لین| سیدیحیی اسلامی| سیده صدیقه میرگذار لنگرودی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 200

30,000 تومــان

تئوری معماری پست مدرن -جلد 1

گروه مولفان | کیت نزبیت| پویان روحی
ناشر: کتابکده کسری
تعداد صفحات: 271

35,000 تومــان

تکنولوژی های پیشرفته ساختمانی در جهت پایداری زیست محیطی

گروه مولفان | آصف سید| مهدی روانشادنیا| میلاد قنبری
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 294

22,000 تومــان

دوازده درس مرمت

گروه مولفان | اصغر محمدمرادی| محمدحسن محب علی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 310

20,000تومــان

دیجیتال فبریکیشن

گروه مولفان | نیک دان| گلناز نوری
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 253

45,000تومــان

روش های پژوهش معماری

گروه مولفان | ری لوکاس| رضا سامه
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 212

27,000 تومــان

چگونه معمار شویم؟!

گروه مولفان | یاسمین شریف| جین تانکارد| سیده صدیقه میرگذار لنگرودی| پریا پورمحمدی| زینب خزایی کوهپر
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 144

15,000تومــان

فوکو برای معماران

گروه مولفان | گوردانا فونتانا-جیوستی| احسان حنیف
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 240

20,000تومــان

لوفور برای معماران

گروه مولفان | ناتانیل کولمن| سپیده برزگر
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 176

17,000تومــان

مرلوپونتی برای معماران

گروه مولفان | جاناتان ا. هیل| گلناز صالح کریمی
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 176

18,000 تومــان