حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تکنولوژی های پیشرفته ساختمانی در جهت پایداری زیست محیطی

گروه مولفان | آصف سید| مهدی روانشادنیا| میلاد قنبری
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 294

22,000 تومــان

دوازده درس مرمت

گروه مولفان | اصغر محمدمرادی| محمدحسن محب علی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحات: 310

20,000 تومــان

دیجیتال فبریکیشن

گروه مولفان | نیک دان| گلناز نوری
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 253

45,000تومــان

روش های پژوهش معماری

گروه مولفان | ری لوکاس| رضا سامه
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 212

27,000 تومــان

چگونه معمار شویم؟!

گروه مولفان | یاسمین شریف| جین تانکارد| سیده صدیقه میرگذار لنگرودی| پریا پورمحمدی| زینب خزایی کوهپر
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 144

15,000تومــان

فوکو برای معماران

گروه مولفان | گوردانا فونتانا-جیوستی| احسان حنیف
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 240

20,000تومــان

لوفور برای معماران

گروه مولفان | ناتانیل کولمن| سپیده برزگر
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 176

17,000تومــان

مرلوپونتی برای معماران

گروه مولفان | جاناتان ا. هیل| گلناز صالح کریمی
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 176

18,000تومــان

گفتگوهایی با میس فان در روهه

گروه مولفان | لودویگ میس وان در روئه| مویسس پوئنته| افرا غریب پور| مهدی حجت
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 101

30,000تومــان

اصول طراحی مجموعه اقامتی برای کودکان بی سرپرست با رویکرد اجتماعی

گروه مولفان | سارا یوسفی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: 194

18,000 تومــان

روش تحقیق در معماری

گروه مولفان | محمدرضا مفیدی
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 173

15,000 تومــان

آشنایی با معماری اسلامی ایران

گروه مولفان | غلامحسین معماریان| محمد کریم پیرنیا
ناشر: مولف کتاب
تعداد صفحات: 372

30,000تومــان