حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مرجع کامل Revit Architecture 2108

گروه مولفان | محمد محمدی| سمانه خسروی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 816

85,000 تومــان

دستیار مهندسان مجری و ناظر -جلد 1

گروه مولفان | علیرضا صمیمی| محمدرضا اسکندری
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 230

17,000 تومــان

تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری

گروه مولفان | راجر اچ کلارک| مایکل پاز| محمود مدنی| سعید آقایی
ناشر: محیا
تعداد صفحات: 238

33,000 تومــان

مفاهیم پایه در طراحی مسکن

گروه مولفان | یان کربس| شادی عزیزی| صفورا اولنج
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 97

13,000 تومــان

تفکر معمارانه

گروه مولفان | مایکل برون| سعید حقیر
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 200

20,000تومــان

مبانی آموزش اسکیس در معماری -جلد 1

گروه مولفان | حامد مناف پور| سیاوش خضرپور
ناشر: پژوهشی نوآوران شریف
تعداد صفحات: 266

29,900 تومــان

گفتگو با میس وندرروهه

گروه مولفان | لودویگ میس وان در روئه| مویسس پوئنته| مرتضی نیک فطرت| فتانه اتباعی
ناشر: کتاب فکر نو
تعداد صفحات: 112

15,000تومــان

آموزش دکترا در معماری

گروه مولفان | رضا سامه| گولسن ساقلامر| فاطما ارکوک
ناشر: جهاد دانشگاهی قزوین
تعداد صفحات: 326

30,000 تومــان

Iran contemporary architecture

گروه مولفان | داراب دیبا
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: 336

350,000تومــان

گفتگوی معمارانه

گروه مولفان | یوجین راسکین| محمد رضا جودت| رابرت آزبرن
ناشر: نشر و پژوهش شیرازه کتاب
تعداد صفحات: 162

18,000تومــان

آموزش طرح معماری

گروه مولفان | آرتور امیدآذری
ناشر: اشراقی
تعداد صفحات: 555

50,000تومــان

در هم شکستن سد آزمون طراحی

گروه مولفان | ساسان بساطی
ناشر: آریاگهر
تعداد صفحات: 160

19,500تومــان