حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زندگی میان ساختمان ها

گروه مولفان | یان گل| جو کاچ| علی اکبری| فرشته کرمیان| نسترن محرابی
ناشر: پرهام نقش
تعداد صفحات: 252

20,000 تومــان

سیمای شهر

گروه مولفان | کوین لینچ| منوچهر مزینی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 327

20,000تومــان

مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

گروه مولفان | جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی
تعداد صفحات: 236

23,000 تومــان

مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

گروه مولفان | اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 224

13,500 تومــان

مکاتب و نظریه های شهرسازی

گروه مولفان | کریم حسین زاده دلیر| محمدعلی خلیجی
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 256

18,000 تومــان

بنیان های نظری در مطالعات شهری

گروه مولفان | حسن اسماعیل زاده
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 652

45,900تومــان

نوسازی و بهسازی شهری

گروه مولفان | محمد منصور فلامکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,500تومــان

رویکردی به سوی طراحی شهر

گروه مولفان | ماریون رابرتس| کلارا گرید| راضیه رضازاده| مصطفی عباس زادگان
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 264

13,500 تومــان

برنامه ریزی و طراحی برای پیاده ها

گروه مولفان | رضا بصیری مژدهی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: None

10,500 تومــان

نگرشی بر فضاهای خودمدافع بافت فرسوده شهری از منظر اعتیاد

گروه مولفان | مونا محمدی| علی اکبر رضایی| بیژن صفوی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی

گروه مولفان | محمد منصور فلامکی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 385

22,000 تومــان

هفت معیار انتخاب و طراحی فضاهای بازی باز برای خردسالان

گروه مولفان | سوزان هرینگتن| سیده آناهیتا سجادی| احمد میرزاکوچک خوشنویس
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 58

7,500 تومــان