حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زندگی میان ساختمان ها

گروه مولفان | یان گل| جو کاچ| علی اکبری| فرشته کرمیان| نسترن محرابی
ناشر: پرهام نقش
تعداد صفحات: 252

20,000 تومــان

طراحی شهری

گروه مولفان | کلیف ماتین| حسنعلی پورمند
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 390

38,000 تومــان

سیمای شهر

گروه مولفان | کوین لینچ| منوچهر مزینی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 327

20,000 تومــان

مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

گروه مولفان | جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی
تعداد صفحات: 236

23,000 تومــان

مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

گروه مولفان | اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 224

13,500 تومــان

مکاتب و نظریه های شهرسازی

گروه مولفان | کریم حسین زاده دلیر| محمدعلی خلیجی
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 256

18,000 تومــان

بنیان های نظری در مطالعات شهری

گروه مولفان | حسن اسماعیل زاده
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 652

45,900 تومــان

دستورالعمل شناسایی محدوده های حفاظتی و تدوین ضوابط نوسازی در بافت های تاریخی

گروه مولفان | علیرضا قلی نژاد پیربازاری
ناشر: هفت آسمان
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

راهنمای طراحی شهری

گروه مولفان | ری گیندرز| رضا بصیری مژدهی| پروانه ژاله رجبی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

عرصه عمومی شهر

گروه مولفان | اریک ج جنکینز| مصطفی اکبری مطلق| شهرام کریمی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: None

18,500 تومــان

نوسازی و بهسازی شهری

گروه مولفان | محمد منصور فلامکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

رویکردی به سوی طراحی شهر

گروه مولفان | ماریون رابرتس| کلارا گرید| راضیه رضازاده| مصطفی عباس زادگان
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 264

13,500 تومــان