حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ باغ سازی

گروه مولفان | تام ترنر| حمیدرضا عظمتی| محسن فیضی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 550

40,000 تومــان

مکاتب و نظریه های شهرسازی

گروه مولفان | کریم حسین زاده دلیر| محمدعلی خلیجی
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 256

18,000 تومــان

بنیان های نظری در مطالعات شهری

گروه مولفان | حسن اسماعیل زاده
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 652

45,900 تومــان

مقدمه ای کوتاه بر معماری منظر

گروه مولفان | ایان اچ. تامپسون| بهروز نارویی
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تعداد صفحات: 196

13,500 تومــان

دستورالعمل شناسایی محدوده های حفاظتی و تدوین ضوابط نوسازی در بافت های تاریخی

گروه مولفان | علیرضا قلی نژاد پیربازاری
ناشر: هفت آسمان
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

راهنمای طراحی شهری

گروه مولفان | ری گیندرز| رضا بصیری مژدهی| پروانه ژاله رجبی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

عرصه عمومی شهر

گروه مولفان | اریک ج جنکینز| مصطفی اکبری مطلق| شهرام کریمی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: None

18,500 تومــان

نوسازی و بهسازی شهری

گروه مولفان | محمد منصور فلامکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

رویکردی به سوی طراحی شهر

گروه مولفان | ماریون رابرتس| کلارا گرید| راضیه رضازاده| مصطفی عباس زادگان
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 264

13,500 تومــان

برنامه ریزی و طراحی برای پیاده ها

گروه مولفان | رضا بصیری مژدهی
ناشر: طحان
تعداد صفحات: None

10,500 تومــان

نگرشی بر فضاهای خودمدافع بافت فرسوده شهری از منظر اعتیاد

گروه مولفان | مونا محمدی| علی اکبر رضایی| بیژن صفوی
ناشر: سخنکده
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

عناصر طراحی بصری در منظر

گروه مولفان | سایمون بل| محمد رضا مثنوی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 256

18,000 تومــان