حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جزییات اجرایی ساختمان

گروه مولفان | مهدی دریانی| حسن نوبهار
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 232

23,000 تومــان

مرجع کامل نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمان

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: گیتاتک
تعداد صفحات: 352

30,000 تومــان

ترسیم فنی و نقشه کشی ساختمان-معماری

گروه مولفان | محمد دیدبان
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 535

34,000 تومــان

آموزش کاربردی متره و برآورد ابنیه

گروه مولفان | سعید احمدی مسینه
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 376

19,000 تومــان

مرجع کامل نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمان

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 352

25,000 تومــان

طراحی فنی ساختمان

گروه مولفان | علی اکرمی| سهیلا چوبساز
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 460

55,000 تومــان

2800 نکته متره و برآورد

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

قوانین حاکم بر پروژه

گروه مولفان | فاطمه جاذبی| یاسر گلدوست جویباری
ناشر: یاد عارف
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

مهندسی متره 1

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

مهندسی متره 2

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

گروه مولفان | مهدی دریانی| حسن نوبهار
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 240

18,000 تومــان

راهنمای برنامه ریزی تجهیز کارگاه عمرانی برای مهندسان

گروه مولفان | یوری زوت| آیرین لیل| اولف مورسپ| مهدی روانشادنیا| محمد عادل بزرگمهر
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 130

9,000تومــان