حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چک لیست ساختمان

گروه مولفان | سیامک الهی فر| حامد خانجانی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

جزییات اجرایی ساختمان

گروه مولفان | مهدی دریانی| حسن نوبهار
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 232

31,000 تومــان

مرجع کامل نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمان

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: گیتاتک
تعداد صفحات: 352

48,000 تومــان

ترسیم فنی و نقشه کشی ساختمان-معماری

گروه مولفان | محمد دیدبان
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 535

34,000 تومــان

آموزش کاربردی متره و برآورد ابنیه

گروه مولفان | سعید احمدی مسینه
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 376

19,000 تومــان

مرجع کامل نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمان

گروه مولفان | امیر سرمدنهری
ناشر: فرهنگ روز
تعداد صفحات: 352

25,000 تومــان

طراحی فنی ساختمان

گروه مولفان | علی اکرمی| سهیلا چوبساز
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 460

55,000 تومــان

دیتیل های ساختمانی و روش های اجرای آن

گروه مولفان | مزدک اسفندیاری
ناشر: فرهنگ متین
تعداد صفحات: 488

30,000 تومــان

متره و برآورد و پروژه

گروه مولفان | امین نوروزی
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 404

16,500 تومــان

2800 نکته متره و برآورد

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

قوانین حاکم بر پروژه

گروه مولفان | فاطمه جاذبی| یاسر گلدوست جویباری
ناشر: یاد عارف
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

مهندسی متره 1

گروه مولفان | علی رضا میلانی زاده
ناشر: شرکت رایانه ای میلان افزار
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان